e-toplum 29 OCAK 2018 / 00:27

​Güven damgasını bekleme önerisi

Kredi kartlarının online işlemlerde kullanımına onay vermeyenler, 1 Şubat’tan itibaren internetten alışveriş veya ödeme yapamayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kart hamilinin onayı olmayan tüm kartları online işlemlere kapatma kararının e-ticaret sektöründe yüzde 25’e varabilecek daralma yaratabileceğini vurgulayan sektör temsilcileri, uygulamanın tüketici güvenliğini sağlama amacının yanında, e-ticaret sektörüne olumsuz etki yaratmayacak ve kullanım kolaylığını dikkate alacak şekilde revize edilmesini öneriyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), e-Ticaret sektöründe büyümede ve yeni girişimlerde yavaşlama, vergi ve istihdam kaybı gibi olumsuz yan etkileri çözecek düzenleme yapılabileceğini belirtiyor. Uygulamanın sadece “Elektronik Ticarette Güven Damgası” almamış şirketlerde yapılan işlemlerle sınırlı kalmasını öneren ETİD ve TÜBİSAD’a göre, uygulamanın bu hâliyle devreye girmesi, sektörde de daralmaya sebep olacak. Kararın açıklandığı Şubat 2017’den bu yana bankalar ve e-ticaret şirketleri tarafından yürütülen iletişim faaliyetlerine rağmen, kart hamillerinin çoğunun henüz aksiyon almadığı görülüyor. Mevcut düzenlemeye göre, herhangi bir aksiyon alınmayan kartlar, online işlemlere kapatılıyor. Yeni çıkartılan kartlar da hamili özellikle belirtmezse online işlemlere kapalı olarak çıkacak. ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye’de online alışverişin yüzde 80’inin kredi kartı ile yapıldığını belirtti ve “Tüketici güvenliğini sağlama amacını destekliyoruz, ama e-ticaret sektörünün dinamikleri dikkate alınmadan yapılacak geçiş, ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayan ve kayıt dışılığın azaltılmasında itici güç konumunda olan e-ticaret sektöründe yaklaşık yüzde 20-25’lik kayba neden olacak. Hayata geçirilmesi beklenen uygulama yerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Elektronik Ticarette Güven Damgası tebliği ile değerlendirilecek bir çözüm ise sektörün önünü açar. Güven damgası ile ilgili hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini ve yakın zamanda uygulamaya konulacağını biliyoruz. Bu uygulama yaygınlaşana kadar kredi kartlarının kapanması ile ilgili karar, ileri bir tarihe alınabilir ve yeni duruma uygun bir düzenleme getirilebilir” dedi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics