e-toplum 29 OCAK 2018 / 00:20

​İşgücü yetkinliği artmalı!

Boğaziçi Üniversitesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütülen işbirliği kapsamında katma değeri yüksek ürünlerin tasarımında ve teknolojisinin geliştirilmesinde görev alacak iş gücünün niteliklerini artırmak için KOBİ’ler başta olmak üzere, sanayi ve teknoloji firmalarına yönelik eğitimler verecek. Bakanlığın 15 üniversite ile sürekli eğitim merkezlerine ilişkin imzaladığı protokolün ortaklarından Boğaziçi Üniversitesi’nin içinde yer aldığı 10 araştırma üniversitesi ve beş aday üniversite bünyesindeki sürekli eğitim merkezlerinde proje yönetimi, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi, bilgi teknolojileri yönetimi eğitimlerine başlanacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 11 Ocak 2018’ta Bakanlık binasındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, bu işbirliğinin temel amacının yüksek teknolojili ürünler geliştirmek adına insan kaynağı yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Projeyi oluştururken, Bakanlık tarafından Ar-Ge ve tasarım merkezi olarak ilan edilen ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarını belirlediklerini söyleyen Özlü, bu firmalara istihdam ettikleri personelin ne tür eğitimlere ihtiyaç duyduklarını sorduklarını belirtti. Özlü, firmalardan gelen cevaplar paralelinde, proje yönetimi, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi, bilgi teknolojileri yönetimi başlıkları altında eğitim desteği sağlamaya karar verdiklerini ifade etti. Özlü, Türkiye'nin bilim, sanayi ve teknolojide sıçramayı kendi kaynaklarıyla yapabileceğini belirterek, üniversitelerin insan kaynağını besleyen en önemli kurumlar olduklarını vurguladı. KOBİ ölçeğindeki firma çalışanlarının da bu eğitimlerden faydalanmalarını istediklerini belirten Özlü, "Yaptığımız görüşmeler sonucunda eğitim bedelinin yüzde 50'sini KOSGEB'in karşılaması hususunu gündemimize aldık. Bütün özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerini, teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmaları ve KOBİ'lerimizi, bu önemli destek ve eğitim programına katılmaya çağırıyoruz" dedi.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics