e-toplum 09 EYLÜL 2012 / 12:22

‘Adli Olaylar’ çok ses getirecek bir proje

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Erkan Güler ile PolNET’ten başlayarak yeni projeleri ve hedefleri üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik…

» Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak çok geniş kadronuz var, Türkiye çapında nasıl bir yapılaşmanız bulunuyor?
Dokuz adet şube müdürlüğümüz mevcut. Yapı olarak; bütün illerde bir bilgi işlem şubemiz bulunuyor. Yaptığımız işlerin büyük çoğunluğunu sadece Ankara’da yapmıyoruz; daire başkanlıklarında büro amirlikleri olarak her daire içinde bizim personelimiz yer alıyor. Bilgi işleme bağlı iller dahilinde 1100 çalışanımız bulunuyor.

» PolNET projenizden bahsedebilir misiniz?
1988 yılında Polis Bilgisayar Ağı olarak kurulan altyapı, 2000 yılında yeni teknolojiler ve teşkilatımızın artan ihtiyaçları doğrultusunda PolNET ismiyle 2674 yerleşkede Emniyet teşkilatına hizmet sunan bir bilgi sistemi haline geldi. Bu kapsamda verilen hizmetlerin tümünün kontrol mekanizması Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülüyor. 20’den fazla dairenin birden fazla projesi mevcut; aslında bunların hepsi PolNET altyapısı altında işleyen birer uygulama. PolNET projesi 2003 yılında eTr ödülüne layık görüldü. Metro-Pol Projesi, Metro Ethernet Projesi olarak ortaya çıktı, bütün illerde fiber hatlarla bağlandı. Metro Ethernet; fiber optik kablo üzerinden, 5 Mbps ile 10 Gbps arasında, ölçeklenebilir, esnek, düşük maliyetli ve her türlü veri akışına imkân veren bir teknoloji. Metro Ethernet teknolojisinin PolNET iletişim altyapısında kullanılmasıyla beraber, teşkilatımızın bütün birimleri ihtiyaç duydukları hızlarda PolNET uygulamalarına erişebilecek ve yüksek bant genişliklerine ihtiyaç duyan; uzaktan eğitim, telekonferans, görüntü ve video transferi gibi uygulamalar hızlı, kesintisiz ve güvenli olarak çalışabilecek.
İkinci eTr ödülünü ASBİS 2. El Araç Satış ve Devir Projesi  aldı. Bu projeyle vatandaşın ilk başvurduğu yer olan noterlerde tüm işlemlerinin tamamlanması ve verilerin tek bir merkezde; Emniyet Genel Müdürlüğü veritabanında tutularak yönetimin sağlanması, vatandaşın zaman kaybının, maddi ve manevi kaybının giderilmesi ve memnuniyetin artırılması amaçlanıyordu. Ayrıca ASBİS Yeni Araç Satış Projesi ve ASBİS Sürücü Belgesi Projesi de bulunuyor. ASBİS Trafik Denetim Projesi ile de trafik denetimleri sırasında yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmakta ve bu işlemlerin düzenli olarak analizleri yapılarak denetimlerin daha verimli olması sağlanıyor.
ASBİS projesinin teknik altyapısını biz yaptık. Yaklaşık 12 kurumun bütünleşmesini sağlayarak vatandaşa bu hizmet verildi. ASBİS gibi PolNET Sistemi üzerinde çalışan onlarca projemiz mevcut. Bu projeler kendi personelimiz tarafından gerçekleştirilmekte.

Teşkilatın adli olaylarını tek bir veritabanında toparlamak istiyoruz
» Yeni projelerinizden söz etsek…
Teşkilatın adli olaylarını tek bir veritabanı üzerinde toparlamak istiyoruz; hiçbir yerde böyle bir çalışma yok. Asayiş’in, Güvenlik Daire Başkanlığı’nın vs. hepsi müstakil veritabanları olarak çalışıyordu, birbirinden bağımsızdı. Ekim, Kasım ayı içinde test uygulamaları başlayacak, her türlü verinin buradan gittiği hatta elektronik imza ile Adalet Bakanlığı’na dahi gönderdiğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Daha henüz adı yok; Adli Olaylar Projesi diyoruz. UYAP’la MERNİS’le bütünleşme içinde. Adli Olaylar çok ses getirecek bir proje; bunu başarın, bazı ülkelere ihraç edebilirsiniz deniyor.

» Artık yapılan bu çalışmaların pazarlanmasının konuşulması çok güzel…
Örneğin TÜBİTAK’ın Balistika Projesi… Türkiye’nin herhangi bir yerinde yapılan incelemede kimlerde hangi silah olduğu, ruhsatlı mı olduğu tesbit ediliyor. Çekirdek ve kovanlar otomatik olarak karşılaştırılıp aynı silahtan çıkmış kardeş kovan ve çekirdekler yüksek bir başarınımla belirlenebiliyor. Bu proje TÜBİTAK ile ortak proje olarak bitirildi. Şimdi bizden izin istiyorlar; projenin bir modülünün satılmasında 1 milyon dolardan bahsediliyor.
Hudut Kapıları Projesi ise 98 yılından beri var olan bir proje. Adalet Bakanlığı ile bütünleşik projeler. UYAP sisteminden önce GBT (Genel Bilgi Tarama) ile bağlantılı çalışıyordu. Şimdi UYAP’tan aldığımız web servisiyle otomatik olarak pasaportu optik okuyucuya okuttuğu zaman veya kişinin TC numarası girildiğinde, 8 bölgedeki 20’den fazla sunucuları birbirine aynı anda replike edebiliyor. Bu sayede tüm hudut kapıları tek bir hudut kapısı gibi çalışıyor.
Özel güvenlikçileri içeren yeni projemizde kod yazım aşamasına gelindi. Patlayıcı maddelerin düzenli olarak online sistemden takip edildiği bir yazılım yoktu; bunun için de çalışmamız bulunuyor. Çalıştığımız sahanın genişliği açısından söylüyorum.
Bizdeki projeler kurumlarla sağlanan bağlantılar sayesinde tek bir proje gibi çalışıyor. Örnek olarak UYAP bağlantımız sayesinde ‘Aranan Şahıs’ kayıtları tüm sistemimizde aktif olarak kullanılıyor. Bankalar ve finans kurumları sistemimize ulaşarak araçlara ait işlemleri yapabiliyor. Daha sonra bu hizmetlerimizi ihraç edebiliriz. Diğer yandan, Londra kameralarını örnek alabiliriz; sadece Londra’daki kameralar bizim Mobese kameralarının 10 katı. Teknoloji sayesinde 10 sene sonra cinayet çözdük. Teknoloji bu; iyi kullanmak lazım. Teknolojik gelişmeler sonucunda yeni delillere ulaşarak suçlar artık daha kolay aydınlatılmakta, failler yakalanmakta.
ETİKETLER : Sayı:887