e-toplum 08 TEMMUZ 2011 / 14:53

“İnovasyon Şart!”

ABD’nin en önemli STK’larından Tüketici Elektroniği Birliği (Consumer Electronics Association- CES) Başkanı Gary Shapiro, ABD için “kurtuluş”un, inovasyon olduğunu anlatan “Geri Dönüş: İnovasyon, Amerikan Rüyasını Nasıl Canlandırır?” başlıklı kısa ve öz kitabında, “Bu, bir ölüm-kalım sorunu” diyor:
• Çocuklarımız, daha zor bir hayat yaşayan ilk kuşak olacak. Hayatları teknolojiyle daha güçlenmiş olsa bile, daha önemli ölçütlerde daha yoksul olacaklar. Borcu daha çok artmış, zenginliği azalmış, sorunları çoğalmış bir ulusu onlara miras bırakıyoruz. Bunun da ötesinde, çocuklarımız, küresel bir ekonominin keskin rekabetçiliği ile başaçıkacak şekilde donanmamış da olacak.
• İnovasyon, gelecek için en büyük ümidimiz. Bu şekilde herkes göreceli olarak rahat bir yaşam sürdürebilir. Bu anlamda inovasyon bir ölüm-kalım seçeneğidir. Ya inovasyonu benimseyeceğiz ve girişimci inovasyonu ekonomi siyasetimizin merkezine oturtacağız ya da, kaçınılmaz ve tatsız sonuçlarına katlanacağız.
• İnovasyon, daha çok istihdam sağlar. Start-up şirketlerin istihdam yaratma gücünü görmemiz gerekiyor. Hükümet, mevcut şişko şirketlere ayrıcalık tanıyacağına, onları iflastan kurtarmak için milyarlar harcayacağına, tam tersine, start-up şirketleri teşvik için her şeyi yapmalı. Bunu yapmazsa, istihdama net katkısı olmayacaktır.
• Özgür ticaret, gerek ABD’de gerekse dünyada sürdürülebilir büyüme için ön koşul. Buna karşı çıkarak korumacılığı savunanlar var. Korumacılığın temel hatası, küresel ticareti biri kazanırken, ötekinin kaybetmesi olarak görmektir (zero-sum). Gerçek ise farklı. Eğer her ülke, sınırlı kaynaklarını, üretmesi en uygun olan ve üretimini en etkin yaptığı ürünleri üretmeye ayırırsa, ekonomik refahı daha artar. Üretmeyi başaramadığı ürünleri ise satın almalıdır. ABD’nin, başka ülkelere istihdam kaptırmasının nedeni işte bu: Başka ülkeler, aynı ürünleri daha iyi üretiyor çünkü.
• İnovasyonun sürmesi için gerçekten gerekli olan, gelecek kuşak inovatörleri hayata yeterli donanımla hazırlayacak bir eğitim sistemidir. Ne yazık ki, ABD eğitim sistemindeki en büyük sorun, başarıyı, öğrencinin becerisiyle değil, üyelerinin ekonomik refahıyla ölçen çıkar gruplarının varlığıdır.
• Bir krizdeyiz. Bunu, kamu harcamalarını artırarak veya vergileri azaltarak çözemeyiz. Sürekli olarak kendimizi her konuda haklı görmek, Amerika’nın inovasyon kültürünü mahvediyor. Oysa inovasyon, ekonomik büyümenin gerçek motorudur. Eğer çocuklarımızın Amerikan Rüyası’nı yaşamalarını garanti etmek istiyorsak, ulusumuz için en iyi olanı korumamız gerekir. Amerikan İnovasyonu’nu kurtarmak zorundayız.
ETİKETLER : Sayı:829

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics