e-toplum 16 ŞUBAT 2015 / 07:32

1,5 milyar TL nakit hibe desteği

Ar-Ge projelerinden elde edilen değerlerden vergi alınmayacak.

TÜBİTAK 1513 ve 1601 Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) Yönelik Destekleme Programı’ sözleşme imza töreni, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla 4 Şubat tarihinde TÜBİTAK’ta gerçekleştirildi. Işık, Ar-Ge projesinde üretilen değerden hiçbir şekilde gelir vergisi alınmayacağı haberini verdi.

İmza töreninde konuşan Bakan Işık, bilginin her zaman en önemli güç olduğunu belirterek, salt bilginin tek başına yeterli olmadığını, bilginin değere dönüştürülmesinin ülkelerin kalkınmasında başat rol oynadığını vurguladı. Işık, bilgiyi hızla değere dönüştüren ve ticarileştiren ülkelerin çağın önde gelen ülkeleri olduğunu söyleyerek “Türkiye teknoloji transferine odaklandı. 2012'den itibaren TÜBİTAK her bir üniversiteye 10 yıl boyunca yılda 1 milyon liralık destek vermeye başladı ve bu da üniversiteler arasında rekabeti beraberinde getirdi. TÜBİTAK'ın Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) aracılığıyla geçen yıl verdiği destek 500 milyon liraya yaklaştı. Bu sene 1,5 milyar lira nakit hibe desteğimiz var. Bugün atılacak imzalarla da 14 üniversite bu desteği almaya hak kazanacak. Üniversitelerde var olan güçlü alt yapının değere dönüşmesi ve ticarileşmesi, ülkenin bilgi toplumuna, ekonomimizin bilgi ekonomisine evrilmesi noktasında verilen destekler, önümüzdeki süreçte ciddi rol oynayacak" açıklamasını yaptı.

‘Yönetişim’ kavramını çok önemsiyorum

Işık, "Benim bir fikrim var, diyen bir tekno girişimciye, 100 bin lira hibe desteğiyle başlıyoruz. İlerleme olduğunda TÜBİTAK aracığıyla 550 bin liraya kadar, yüzde 75'i hibe, desteklemeye devam ediyoruz. Bunun sonucunda üretim noktasına gelen fikir varsa onu tekno yatırımla 10 milyon liraya kadar destekliyoruz. Yeni bir karar aldık, YÖK, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlarla görüştük. Bir Ar-Ge projesinde üretilen değerden hiçbir şekilde gelir vergisi alınmayacak, gelir vergisi kesintisini kaldıracağız, kanuni düzenleme yapacağız. Ar-Ge fonuna yüzde 5'lik kesinti, döner sermayeye sadece yüzde 10'luk kesinti olacak. Üretilen 100 liralık değerin 85 lirası öğretim üyesinin cebinde kalacak. Amacımız, hocalarımızı Ar-Ge'ye daha da fazla yönlendirmek. Yeter ki ülkemizi bilgi toplumuna dönüştürelim, yeter ki ekonomimizi bilgi ekonomisine dönüştürelim” şeklinde konuştu. Yönetişim kavramını çok önemsediğinin altını çizen Işık, “Bilimde, teknolojide, sanayide karşılıklı fikir alışverişi son derece önemli. Markalaşma aşamasına kadar her alanı destekliyoruz. Sadece bilgi ihraç eden bir ülke olmak zorundayız. Bundan sonra her desteğin ayrı etki analizini yapacağız” ifadesini kullandı.

Her öğretim üyemizin bir TÜBİTAK projesi olması lazım

TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak da yaptığı sunumda, geçen yıl 100 bin lira olarak uygulanan, öğretim üyelerine her bir proje için verilecek destek miktarını, bu yıl 200 bin liraya çıkardıklarını söyledi. Altunbaşak, "Her öğretim üyemizin bir TÜBİTAK projesi olması lazım. TTO'ların öyle bir hedefi olmalı. Bilginin ticarileşmesine büyük önem veriyoruz. Araştırmaya, girişimciliğe ve yeniliğe önem veren üniversiteler çok hızlı ilerleyecek. Tüm öğretim üyelerinin desteklerden haberdar olmaları için Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) katılmaları gerekiyor” dedi. Konuşmaların ardından TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak ile 14 üniversite rektörü, Teknoloji Transfer Ofislerinin Desteklenmesi Sözleşmesi’ni imzaladı. Desteklenmesine karar verilen üniversiteler şu şekilde sıralanıyor: Ankara, Akdeniz, Atılım, Çankaya, Fırat, Gebze Teknik, Kadir Has, Mersin, Okan, Osmangazi, Pamukkale, Sakarya, TOBB ETÜ ve Trakya Üniversiteleri.

 
ETİKETLER : 1009

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics