e-toplum 18 EYLÜL 2015 / 15:02

2. Çeyrek Raporu geliştirildi

BTK Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, ‘Türkiye Elekronik Haberleşme Sektörü, 2015 Yılı 2. Çeyrek Nisan – Mayıs – Haziran, 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 2000 yılından bu yana gerçekleştirilen düzenlemelerle elektronik haberleşme sektörünün geliştirilerek ekonomik hayata ve bilgi toplumu hedefine katkı sağlanması noktasında hayati bir rol üstlenen BTK’nın; tüketicileri, kamuoyunu ve ilgili tüm tarafları sektördeki gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla 2009’dan beri düzenli olarak hazırlanmakta olan ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’nu kamuoyunun bilgisine sunduklarını ifade etti. Sayan, “Rapor temel olarak, Kurumumuza 3 ayda bir sektörel verileri göndermekle yükümlü olan işletmeciler tarafından iletilen bilgiler esas alınarak hazırlanıyor. Raporda genel pazar verilerinin yanı sıra sabit, mobil elektronik haberleşme sektörü ve internet hizmetlerine ilişkin gelişmeler, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti, Kablolu Yayın Hizmeti, Uydu Haberleşme ve Uydu Platform Hizmeti, GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, Rehberlik Hizmeti ve Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri’ne ilişkin temel istatistikler yer alıyor Tüketici haklarına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak Tüketici Şikayetleri’ne ilişkin bir bölüm de hazırlanmakta” açıklamasını yaptı.

Tüketici refahının artırılması ön planda

Rapordaki veriler hakkında da bilgi veren Sayan, şu detayları aktardı: “2015 yılı 2. çeyreğinde, Türkiye elektronik haberleşme pazarında faaliyet gösteren işletmecilerin net satış gelirleri 9,6 milyar TL’ye ulaşırken, yatırım miktarı 1,2 milyar TL oldu. Sabit ve mobil ses trafiği 59 milyar dakikayı geçerken, mobil aylık görüşme süresi 399 dakika, sabit aylık görüşme süresi 145 dakika olarak gerçekleşti. 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2015 yılı 2. çeyrek sonu itibarıyla 44,3 milyonu aştı. Abone sayısındaki artışa paralel olarak abone başına internet kullanımındaki artış eğilimi de devam etmekte. 2015 yılı 2. çeyrek verilerine göre toplam mobil internet kullanım miktarı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 16 oranında artarak yaklaşık 126 bin TByte, kablo internet dahil toplam sabit genişbant internet kullanım miktarı ise yaklaşık 1 milyon 482 bin TByte’a ulaştı. Bu rakamlar abone başına kullanım miktarı olarak değerlendirildiğinde, bir sabit genişbant internet abonesinin ortalama olarak 56 GB, mobil genişbant internet abonesinin de 1,2 GB veri kullandığı görülmekte.  Mobil internet kullanım miktarı sabite göre düşük olmakla birlikte son bir yılda sabit genişbant kullanımı yaklaşık yüzde 45, mobil genişbant kullanımı ise yaklaşık yüzde 65 arttı.”

Mobil hizmetlerin geliştirilmesine yönelik olarak 26 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilen ‘IMT hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme ihalesi’ sonucunda; işletmecilere tahsisli olan frekans miktarının, 183,8 MHz’den 549,2 MHz’e çıktığına da dikkat çeken Sayan, açıklamasına şöyle devam etti: “ İşletmecilerimizin 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren IMT-Advanced teknolojisiyle hizmet vermeye başlamalarıyla birlikte, mobil genişbant internet hızı en az 10 kat artacak ve vatandaşlarımız daha kaliteli hizmet alabilecek. Bir hususu daha paylaşmak istiyorum: Düzenleyici Kurum olarak en fazla önem verdiğimiz konuların başında tüketicinin refahının artırılması geliyor. Bu açıdan tüketicilerin görüşleri ve şikayetlerinin sürekli takip edilmesi, haberleşme sektöründeki sorunları görebilmemiz açısından büyük önem arz etmekte. Bu kapsamda, 2015 yılı 2. çeyrek raporumuzun tüketici şikayetleri bölümü gözden geçirilerek geliştirildi. 2015 yılı 2. çeyreği itibarıyla Kurumumuza iletilen yaklaşık 21 bin şikayetin yüzde 50’si mobil sektörle ilgili olmakla birlikte, şikayetler ‘bir milyon abone başına düşen tüketici şikayeti’ sayısı açısından incelendiğinde, İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti’ne yönelik 746, Uydu Platform Hizmeti’ne yönelik 491, mobil hizmetlere yönelik 150, Sabit Telefon Hizmeti’ne yönelik 138 ve Kablo TV Hizmeti’ne yönelik 59 şikayet iletildiği görülmekte. 2015 yılı 2. Çeyrek Raporumuzda, önceki raporlardan farklı olarak bu hususa ilişkin daha ayrıntılı bilgiler yer almakta.”

Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı yüzde 19,9 

2015 yılı 2. üç aylık dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) sonu itibarıyla Türkiye elektronik haberleşme pazarında yaşanan gelişmelerle ilgili, raporda yer alan bazı veriler şöyle sıralanıyor: 27 Ağustos 2015 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 672 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 1.105’tir. / 2015 yılı 2. çeyrekte Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 1 milyar TL olarak gerçekleşti. / Diğer işletmeciler tarafından 2015 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 179,9 milyon TL yatırım gerçekleştirildi. / 2. çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 56,4 milyar dakikayken sabit trafik miktarı ise 2,9 milyar dakika oldu / Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 8 oranında artarken sabit trafik miktarı ise yaklaşık yüzde 1,2 oranında azaldı. Trafiğin büyük bir kısmını (yüzde 90,5) mobilden mobile giden trafik oluşturuyor. / Sabit Pazar’da 2015 yılı 2. çeyrek sonu itibarıyla 11.937.673 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan azalarak yaklaşık yüzde 15,4 seviyesine düştü. / İkinci üç aylık dönemde 195 milyon TL olarak gerçekleşen sabit yatırım miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39; bir önceki üç aylık döneme göre de yüzde 157,6 oranında arttı. /  İnternet ve Genişbant’a bakıldığında; 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2015 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 44,3 milyonu aştı. / Toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık yüzde 3,4 artış gerçekleşmiş olup, mobil, kablo ve fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etti. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise yüzde 19,9 olarak gerçekleşti. / 2015 yılı 2. çeyrekte xDSL abone sayısı 6,9 milyona, fiber abone sayısı ise 1,6 milyona yaklaştı. / Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,3 oranında artarak 583.053’e çıktı. / 2. çeyrekte toplam 6 adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı yetkilendirildi; bu işletmeciler tarafından 2015 haziran sonu itibarıyla 1.465.146 elektronik imza ve 370.034 mobil imza olmak üzere toplam 1.835.180 elektronik sertifika oluşturuldu.

En çok 112 aranıyor

Vodafone, Avea ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat) olarak belirtildi / 2015 yılı 2. çeyrek dönem itibarıyla toplam gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell’in pazar payının yüzde 43; Vodafone ve Avea’nın ise sırasıyla yüzde 35,7 ve yüzde 21,3 seviyelerinde olduğu görülmekte. 2015 yılı 2. çeyrekte gelire göre pazar payları bir önceki dönem ile kıyaslandığında Turkcell’in pazar payının yaklaşık 0,3, Avea’nın pazar payının ise 0,2 puan azaldığı, Vodafone’un pazar payının ise 0,5 puan arttığı belirtilmekte. / 2. çeyrek dönem itibarıyla abonelerden elde edilen gelire göre Turkcell’in pazar payının yüzde 47,5 Vodafone ve Avea’nın pazar paylarının ise sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 22,5 seviyelerinde olduğu görülmekte. / Diğer Hizmetler’e bakıldığında ise;  2015 yılı 2. çeyreği itibarıyla alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 54.730 km’dir. Türk Telekom’un ise 202.098 km fiber altyapısı bulunmakta. / Alternatif altyapı işletmecilerinin elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 183,3 milyon TL seviyesinde. / Türksat’ın 2. çeyrek itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.159.748 olup Teledünya markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 739.212 olarak gerçekleşti. Ayrıca, kablo telefon hizmetinden yararlanan 35.523 Türksat abonesi bulunmakta. / Uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2015 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 11.050 aboneye uydu yer istasyonlarıyla hizmetleri sağlıyor. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler ise yaklaşık 91,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bu çeyrekte;  4.847.676 adet numarayla sorgulama gerçekleştirildi ve toplam 14.132.792 adet isim ile sorgulama yapıldı. 2015 yılı 2. çeyrekte bu hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 3,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

M2M abone sayısı 2,8 milyona ulaştı

Raporda; Mobil Pazar değerleri şu şekilde yer alıyor: 2015 yılı haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye’de yaklaşık yüzde 92,92 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 72.174.826 mobil abone bulunmakta. 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı yüzde 100’ün üzerine çıkıyor. / 2014 yılı ikinci çeyrekte 53,3 milyon olan 3G abone sayısı 2015 yılı ikinci çeyrekte 61.076.640’a ulaşırken; 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant 3 abone sayısı da 35.298.635’e yükseldi. 2015 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 126.027 TByte olarak gerçekleşti. / M2M abone sayısı 2,8 milyona ulaştı. / 2. çeyrek itibarıyla ön ödemeli genişbant abone sayısı 16.772.197, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 18.526.438 oldu. / Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 90,1’i bireysel, yüzde 9,9’u ise kurumsal abonelerden oluşmakta. /  2015 yılı 2. üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin yüzde 8,1 oranında arttığı, geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında ise yüzde 8,3 oranında arttığı görülmekte. / 2. çeyrekte de mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya oldu.

 
ETİKETLER : 1039

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics