e-toplum 07 OCAK 2013 / 08:00

2013 - 2023

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: “Türkiye’yi bir market, ihracat ürünlerimizi raflardaki ürünlere benzetirsek, bu ürünlerin yarısı, toplam gelirimizin sadece yüzde 6’sını sağlıyor. Bunlar, kilogram fiyatı düşük ürünler. Hamallık yapıyoruz... Ar-Ge ve inovasyonu geliştirmemiz lazım... Kilogram fiyatı en yüksek ilk 10 fasıl, toplam ihracat miktarının sadece binde 2.5’unu oluştururken, ihracat gelirimizin yüzde 7,3’ünü oluşturuyor. Yükte hafif, pahada ağır ürünler üretelim. Sanayimizde bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Bugün Türkiye, dünkü metotlarla yarına bir yere gidemez.” (Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Töreni. 01.12.2012)


**
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün: “Türkiye, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat yapacaksa bunu nasıl yapacağını, dünyanın 10 ekonomisinden biri olacaksa bunu nasıl gerçekleştireceğini tam olarak tespit etmelidir. Mevcut üretim ve teknoloji kapasitesi, 2023 hedeflerine varmamızı sağlayamaz.” (Stratejik Düşünce Enstitüsü “2023 Vizyonu ve Türkiye’de Yazılım Sektörü” paneli. 05.07.2012)
**
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Türkiye’nin ihracatının yüzde 33’ünü düşük teknoloji ürünü, yüzde 32’sini orta teknoloji, yüzde 32’sini ise yüksek teknoloji üretimi oluşturuyor. İhracatımızın sadece yüzde 3’ü ileri teknoloji ürünü... Yeni icatlar yapmalıyız. İnovatif düşünmeliyiz. İnovatif girişimci, sanayici, öğrenci potansiyelimizi de açığa çıkartmalıyız.” (Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Töreni. 01.12.2012)
**
Devlet Bakanı Ali Babacan: 25 yaş üstü nüfusumuza baktığımızda, bu nüfusumuzun ortalama okulda geçirdiği yıl sayısı 6,5. İlkokul mezunu olanlar diyelim ki 5 yıl, eski tabirle ortaokul mezunu olanlara 8 yıl, lise mezunu olanlara 11 yıl veya yeni dönemde 12 yıl, üniversite mezunlarına 15 yıl yazıyorsunuz. Master, doktora yaptıysa sayıyı artırıyorsunuz. Bunun ortalamasını çıkartıyorsunuz bizde 6,5 çıkıyor. Yani 25 yaş üstü nüfusumuzun okul seviyesi ilkokul 7’inci sınıftan terk. Eski tabirle ortaokuldan terk orta yaş nüfusumuzun eğitim seviyesi var. Eğer köklü adımlar atmazsak benim endişem şudur ki; Türkiye hızlı büyüme performansını bir süre sonra kaybedebilir. Çünkü nihayetinde bir ülkenin ekonomisinin büyüklüğü, o ülkede oluşturulan katma değerlerin toplamı... Orta ikiden terk bir nüfusun oluşturacağı katma değer ile eğitim seviyesinin çok daha yüksek olduğu bir ülkenin oluşturacağı katma değer arasında tabii ki farklı olacaktır.” (Cannes’da Uluslararası Gayrimenkul ve Perakende Fuarı’na katılan Türk katılımcılar için düzenlenen yemek. 18.11.2011)
ETİKETLER : Sayı:903

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics