e-toplum 04 NİSAN 2010 / 18:00

@ müzelik oldu

New York’taki Modern Sanatlar Müzesi (MoMA), e-postada kullanılan @ işaretini, müzede sürekli teşhire karar verdi. Çünkü MoMA’nın Mimarlık ve Tasarım Birimi’ne göre bu işaret:
l Esasen zarif bir tasarım ürünü.
l İşlevi açısından modern ekonomiyi temsil ediyor.
l Eski yüzyıllardan beri çeşitli ülkelerde tanınmakla birlikte bu işaret, küresel olarak tek bir anlama geliyor. Ve tüm insanlığın hizmetinde. Bu nedenle modern bir ikon.Teşhire layık.
Gerçekten @ işaretinin bin yılı aşkın bir kullanım ve anlamı var. Latincede “orada/oraya doğru” yerine kısaltma olarak kullanılmış. Venedik ticaret kayıtlarında “amfora” (şarap veya sıvı taşımaya yarayan testi) anlamına gelmiş. İspanya’da “arroba” adlı bir ölçü birimini temsil etmiş. 1885’te ilk Amerikan daktilolarında “orada” anlamına kısaltma tuşu olarak yer aldı.
İnternet daha bugünkü halinde değilken, ilk e-posta 1965’de deneysel olarak yollanmıştı. İnternet öncesi dönemde de bilgisayarlar arasında haberleşme vardı. Şimdikine bakışla ilkel bir iletişimdi, ama vardı. Çünkü ABD’de askeri amaçlı ARPANET, çeşitli bilgisayar merkezlerini birbirine bağlıyordu. Bu ağa 29 Ekim 1969’da Kalifornia Üniversitesi’nin iki yerleşkesi (Los Angeles ve Santa Barbara), Stanford ve Utah üniversiteleri katıldı. Sivil bilgisayar sistemleri tarihte ilk kez birbirine bağlandı. İşte bu dönemde Raymond Tomlinson adlı bilişimci, e-posta yollamada @ işaretini kullanmayı akıl etti.
ETİKETLER : Sayı:765

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics