e-toplum 24 ARALIK 2012 / 01:01

AB, Ar-Ge’ye para arıyor

Almanya’nın 234 şirketinin yarattığı Ar-Ge, sanayici 9 AB ülkesinin toplam 677 şirketinin yarattığı Ar-Ge’nin üçte biri: Tek başına Almanya’nın, 10 AB ülkesi içinde Ar-Ge yaratma oranı yüzde 34,5. Geri kalan 9 ülkenin Ar-Ge yaratma oranı yüzde 65,5.
Bu, neden Almanya’nın, AB’nin ekonomi büyüğü ve inovasyon lokomotifi olduğunu bir kere daha gösteriyor.
AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve sadece AB ülkelerini kapsayan 2012 Ar-Ge Göstergesi, dünyanın haline de baktı. 2011’de dünyada en fazla Ar-Ge harcaması yapan 1500 şirketi sıraladı:
Birinci Toyota 7.75 milyar avro. İkinci Microsoft 7.58 milyar avro. Volkswagen 7.20 milyar avro. Novartis 7 milyar avro. Samsung 6.86 milyar avro. Pfizer 6.81 milyar avro. Roche 6.78 milyar avro. Intel 6.45 milyar avro. General Motors 6.27 milyar avro. Merck 6.09 milyar avro...ve işte, diğerleri.
Teknoloji, BİT ve ilaç... İlk onda en öndeler..
Türkiye’den bir isme 483. sırada Koç’la rastlıyoruz. 593. sırada Teknosa var. 1040. sırada Vestel. 1281. sırada Ford. 1353. sırada Rodi Giyim var.
AB Komisyonu Ar-Ge’yi de 4 değişik “kalite”ye ayırmış:
Yüksek Kalite Ar-Ge: İlaç ve biyoteknoloji. Teknoloji donanım ve yazılımı. Sağlık gereçleri v.b.
Orta Kalite: Elektronik ve elektrikli cihazlar. Otomotiv ve yedek parçası. Uzay ve savunma sanayi. Makina kimya v.b.
Orta Alt Kalite: Gıda üretim. Seyahat ve eğlence sektörü. Medya v.b.
Alt Kalite: Petrol ve gaz üretimi. Sınai metaller. İnşaat ve malzemesi. Madencilik. Tütün tarımı v.b.
İleri teknolojide Ar-Ge ve inovasyon daha kolay ve daha verimli derken millet boş konuşmuyor. Bir sektörü, öbüründen üstün göstermeye çalışmıyor. Zaten bu üstünlük kendiliğinden var. Hele, tamamen sanayi dönemine özgü konularda Ar-Ge kalitesi iyice aşağılarda artık.
Bu kalite ayrımı, alanların yarattığı istihdamla da belli: AB’de yüksek kalite Ar-Ge’nin yarattığı istihdam artışı 2003-2011 arasında yüzde 38,4. Aynı dönemde ABD’de aynı konuda istihdam artışı yüzde 29,5.
AB Komisyonu’nun 126 sayfalık hesap-kitap tablo-grafik raporunda ayrıntı çok. AB’de Araştırma, İnovasyon ve Bilim Bakanı Maire Geoghegan-Quinn dedi ki: “Avrupalı şirketlerin Ar-Ge yatırımlarını artırması demek, ekonomik büyüme/kalkınma ve istihdam demektir. Özel sektörün Ar-Ge’yi artırma hevesini, AB hükümetleri de ulusal ve Avrupa düzeyinde daha fazla yatırımla desteklemeli. AB’nin 2020 için hedeflediği araştırma ve inovasyon hedeflerini tutturmak için, 80 milyar avroluk bütçeyi onaylamalı.”
2020 hedefleri  için gerçekten 80 milyar avro ayrılacak mı? AB’deki kriz senaryoları yüzünden Kasım’da liderler ortak görüş sağlayamadı. Şubat’ta bir daha toplanacaklar.
ETİKETLER : Sayı:901

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics