e-toplum 04 KASIM 2013 / 08:03

Ağ suçu; bir suçun işlenmesi için internetin istismar edilmesidir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Mevzuat Şube Müdürü, Hukukçu Hayal Tereci Çelik bilişim suçları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

BT’deki gelişmelerin, günümüzde insanlık tarihi açısından çok önemli bir devrim olarak kabul edilmekte olduğunu kaydeden Hayal Tereci Çelik, “BT; eğitimden ticarete, devlet sektöründen özel sektöre, eğlenceden alışverişe kadar birçok alanda klasikleşmiş anlayışları değiştirdi ve insanlara yeni bir anlayış, yeni bir hayat tarzı kazandırdı. Diğer yandan, bilgisayar kavramı sadece hayatımızı kolaylaştıran bir devrim olmaktan çıkıp suç kavramıyla birlikte anılan bir araç haline de geldi. Bu tür suçlar özellikle sayısal ortamdaki değerlere yapılan saldırılar ve genellikle bankalardaki finans kayıtları, hastane kayıtları, askeri bilgiler vb. bu saldırılara maruz kalma potansiyeli taşıyor ve bilinen klasik suç tiplerinin sayısal ortamda yerini alacağı anlamına da geliyor” ifadesini kullandı.

Mahrem bilgilerin elde edilmesi durumlarında özel yaşamın gizliliğinin ihlali suçu ortaya çıkar
“Bilişim suçu veya bilgisayar suçu; bir bilgisayar ve bilgisayar ağı kullanılarak işlenen herhangi bir suçu ifade etmek için kullanılır” açıklamasını yapan Çelik konuşmasına şöyle devam etti:
“Bilgisayar, bir suçun işlenmesinde kullanılmış olabileceği gibi bir suçun hedefi de olabilir. Ağ suçu; bir suçun işlenmesi için internetin istismar edilmesi anlamına gelmektedir. Siber suçlar ise; bireylere veya birey gruplarına yönelik, mağdurun onurunu zedelemeye veya mağdura fiziksel veya zihinsel olarak doğrudan veya dolaylı olarak zarar verme suçu kastı ile internet (görüşme odaları, e-postalar, ilan sayfaları ve gruplar) ve cep telefonu (SMS/MMS) gibi çağdaş iletişim araçları kullanarak zarar verme amaçlı saldırıların yapılmasıdır. Tüm bu suçlar, bir ulusun güvenlik ve ekonomik bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturabilir. Bu tür suçlarda ortaya çıkan görünüm, özellikle yazılım CD’lerinin şifrelerinin kırılması, telif hakları ihlalleri, çocuk pornografisi ve çocukların diğer biçimlerde istismarı şeklinde olup bunun başlıca etkeni yüksek kazanç elde etme isteğidir. Mahrem bilgilerin kaybedilmesi veya yasaya aykırı olarak elde edilmesi durumlarında özel yaşamın gizliliğinin ihlali suçu ortaya çıkar. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanunun 134. maddesinde düzenlenmiş olup bu kapsamda kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimsenin, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, ayrıca gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek cezanın bir kat artırılacağı hüküm altına alınmıştır. “
Çelik, bilişim suçlarının; bilgisayarı hedef alan suçlar ve bilgisayar ağları ve aygıtlarından faydalanarak işlenen suçlar olarak ikiye ayrıldığını da belirtti.
ETİKETLER : Sayı:944

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics