e-toplum 10 ŞUBAT 2014 / 08:05

Akıllı şehirlerin ilk koşulu “insana” yatırım

“Akıllı Şehirler ve İnsanlar” etkinliğinde akıllı şehirlerin geliştirilmesi için gerkenler özel sektör, üniversiteler ve STK’ların katılımıyla konuşuldu.

Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü, 4 Şubat 2014 tarihinde, Türkiye Bilişim Vakfı’ nın (TBV) desteği ile “Akıllı Şehirler ve İnsanlar” konulu etkinliği gerçekleştirdi. Novusens’in “Akıllı Şehirler Enstitüsü”nün resmi tanıtımının yapıldığı etkinlikte, kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK’ların işbirliği modelinin akıllı şehir uygulamalarına etkisinin önemi vurgulandı.
Etkinlikte TBV’nin yanı sıra ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi gibi eğitim kurumları, Akbank Sanat, Microsoft ve IBM Türkiye gibi özel sektör temsilcileri ile Fütüristler Derneği ve Amber yer aldı.
Etkinlikte, dünyada akıllı şehirler kavramı, açık şehir kavramı, geleceğin açık şehirleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji politikaları, mimari ve şehir bölge planlama, kentleşme, akıllı şehirlerde ulaşım, sağlık, çağdaş sanat ve akıllı şehirler başlıkları masaya yatırıldı.
İleri teknoloji ve inovatif girişim alanında çalışan bağımsız bir platform olan Akıllı Şehirler Enstitüsü, “akıllı şehirler” kavramı ve bu alandaki inovatif, akıllı uygulamalar hakkında farkındalık yaratmak için yola çıktı. Enstitü; kültür, sosyal dokusu ve tarihiyle örünmüş, akıllı teknolojik altyapısıyla donanmış, akılcı, duygulu ve doğa dostu “akıllı şehirler”in oluşturulması ve dönüşümleri için çalışacak.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics