e-toplum 07 TEMMUZ 2014 / 08:18

Ankara’da iyi modeller kurabiliriz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara İl Müdürü Vural Örsdemir, müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi verirken özellikle üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Bakanlık vizyonuyla uyumlu olarak bir dizi proje çalışmaları yaptıklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Vural Örsdemir, bu çalışmalara Kurumsal Kapasite Geliştirme Programı dediklerini kaydetti. Örsdemir, bu çerçevede şunları dile getirdi: “Bakanlığımız özellikle ülkemizdeki katma değeri yüksek yerli üretime son derece önem veriyor. Bu anlamda biz de Üniversite – Sanayi İş birliği Merkezi oluşturarak üniversite- sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için çok sayıda odak toplantılar düzenledik ve bunun sonucunda da güzel projeler ortaya çıkmaya başladı.”

Bölge düzeyinde ilk akredite edilmiş laboratuvarı kurduk
Başbakanlığın; ülke genelinde faaliyet yürüten yatırımcıların karşılaştıkları sorunların mahalinde çözülmesi konusunda ve yatırımlara ivme kazandırırak yatırım ve istihdamın artırılmasının talimatını veren bir genelgesi olduğunun altını çizen Örsdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu doğrultuda bünyemizde ‘Tek Adımda Yatırım Tekno-Girişim Ofisi’ oluşturduk. Bir diğer çalışmamız da; Kalibrasyon Merkezi Projesi. Ankara ili ve bunun yanında bölge düzeyinde, ölçüler konusunda da hizmet veriyoruz: Terazi ve kütlelerle ilgili bir laboratuvarımız mevcut. Laboratuvar, 10 milyona yakın nüfusa hizmet veriyor ama daha önce akredite bir laboratuvar değildi. Böylece akreditasyon sürecimizi başlattık; 1,5 yıllık çalışma süreci sonucunda Avrupa uluslararası kriterlerine uygun olarak TÜRKAK’dan akredite etmiş bulunuyoruz. Bu çalışma; bakanlığımızın bölge düzeyinde ilk akredite edilmiş laboratuvarı.” Örsdemir, Ankara’nın idari merkez olmasının yanı sıra çok tarihi bir şehir olduğunun altını çizerek “Ankara ilinde tarama usuluyle ellerinde eski ölçü aletleri bulunanlar tesbit ederek bunlardan 50, 100, 200 yıllık olarak bulabildiklerimizi Ölçü Aletleri Sergi Salonu’nda teşhir ettik. MÖ 3000 yılına dayanan metroloji bilimine ışık tutacak tarihi bir seyri ortaya koymak amacıyla kaybolmaya yüz tutan bu mirası korumak, gelecek kuşaklara aktarmak için bu sergi salonunu yaptık” dedi.
e-Arşive başlandı
Vural Örsdemir, arşivlerin kurumların hafızası olduğuna işaret ederek daha önceden il müdürlüğünün arşivinin çok yetersiz düzeyde olduğunu belirtti. Örsdemir, “Arşiv yönetmeliğine de çok uygun değildi. Kompakt raylı sistemle; açılıp kapanmalı sisteme sahip çok modern bir arşiv kurduk. Daha az mekâna daha çok arşivi; arşiv yönetmeliğine uygun olarak tasnif edilmiş şekilde yerleştirdik. Hem mekândan tasarruf ettik hem de hijyen, uzun süreli saklanabilir örnek bir arşiv oluşturduk. Uzun süreli saklanabilir nitelikteki evrakları aktarmak için de e-Arşive başladık. Bilim sanayi şubemizi e-Arşive geçirdik. Böylece örnek bir proje çalışmasını tamamladık” açıklamasını yaptı. Diğer yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Örsdemir şunları kaydetti: “Özellikle üniversite – sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen önemli çalışmalar var: ‘Bilgisayar Kontrollü Ultrasonik Pulser-Receiver Birimi Tasarımı’ projesi bunlardan biri. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir tarafından hazırlanan proje; bakanlığımız Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’na 2013 yılında sunulan projeler arasında en yüksek puanı alarak Türkiye birinciliği kazandı. Özdemir, proje çıktıları ülkemiz için son derece önemli ekonomik ve yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı üretim sağlamış olması sebebiyle; TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) tarafından ödüllendirildi.”

Kümeleşme büyük önem taşıyor
Kamu – üniversite – sanayi iş birliğinde kamu olarak katalizör olduklarına değinen Örsdemir koordinasyonu sağladıklarının altını çizdi ve “Üstün yetenekli öğrencilerimize projelerimizi anlattık, teknokente götürdük. Yazılım uzmanlarıyla soru-cevap gerçekleştridiler. Geleceğin mucitlerine, genç girişimcilerine bu iş birliğini gösterdik; buna ön hazırlık zamanı denebilir. Bu da üniversite – sanayi iş birliği çalışmasıdır. İl müdürlükleri olarak, küçük çocuklara katalizör görevi yapıp bu boşluğu doldurmak gerekiyor. Bakanlığımız da buna büyük önem veriyor” ifadesini kullandı. Bakanlığın verdiği teşviklerin yanı sıra bölgesel teşviklerden de söz eden Örsdemir şu noktaları kaydetti: “ İl müdürlüğü olarak hem bakanlığımıza hem de aynı zamanda valiliğe bağlıyız. Yerelde bölgesel kalkınmayı sağlayabilmemiz için bölgesel teşvikleri de bilmemiz gerekiyor. Bölgesel kalkınmada teşvikleri, yatırımcıların almasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ankara’da 10 tane organize sanayi bölgesi, 6 tane teknokent bulunuyor. Sanayicilerimizin organize sanayi bölgelerimizle buluşmasını sağlıyoruz. Özgün düşüncesi olanları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne yönlendiriyoruz. Ankara teknoloji geliştirme bölgesi açısından çok önemli bir yere sahip. Bakanlığımızda üniversite – sanayi iş birliğinin kurumsallaşması konusunda da çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Üretimde yerli oranın artırılmasına yönelik projelerimize büyük değer veriyoruz. BThaber’in gerçekleştirdiği çalışmalar da Ankara’nın farkındalığı açısından çok önemli. Ankara’da 13 bin sanayici var; hepsine dokunamayız ama Ankara’da 13 bin sanayiciyi etkileyecek iyi modeller kurabiliriz. Bu bağlamda kümeleşme büyük önem taşıyor.”
ETİKETLER : Sayı:979

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics