e-toplum 11 MART 2013 / 08:02

Ankara Kalkınma Ajansı desteklerine devam ediyor

2013 yılına hızlı bir başlangıç yapan Ankara Kalkınma Ajansı,  yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Son olarak ODTÜ Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan ‘Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Sektörü’ projesine ait sözleşme imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2012 Yılı Mali Destek Programı başvuru süreleri 26 Şubat 2013 itibarıyla sona erdi. Başvuru süresi sonunda toplam 374 proje başvurusu gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç.Dr. Asım Balcı, “Yenilikçilik, turizm, kırsal kalkınma ve sosyal kalkınma başlıklarında başvurusunu aldığımız 374 proje süreç içerisinde değerlendirilerek başarılı projelere ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanacak. Bu kapsamda dört başlıktaki projeler için toplam 27 milyon TL tutarında bir kaynağı Ankara’nın kalkınması için kullandırmış olacağız” dedi. Programın ilanı sürecinde Ankara merkezde ve tüm ilçelerde bilgilendirme toplantıları düzenlendiklerini belirten Balcı, bu bilgilendirme toplantılarına yaklaşık 1800 kişinin katıldığını söyledi. Tanıtım toplantılarının ardından proje yazma eğitimleri de düzenlediklerini dile getiren Asım Balcı, bu eğitimlerin Ankara’da proje hazırlama kapasitesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak verilen eğitimin sadece ajans destekleri için değil, Ankara’nın ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla yararlanması için de önemli olduğunun altını çizdi.

Rüzgâr teknolojilerinde Ankara cazibe merkezi olacak
Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında desteklenen rüzgar teknolojileri sektörü ve etkileşim halinde olduğu diğer sektörlerle ilgili proje, ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Volkan Atalay ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç.Dr. Asım Balcı tarafından imzalandı. Atalay, “Proje, Ankara başta olmak üzere rüzgâr teknolojileri sektörü ve etkileşim halinde olduğu diğer sektörlerle ilgili şehirleri kapsayan, sektörel bir analiz yaparak kısa, orta ve uzun vadelerde sektörün ihtiyaçlarını ve yatırım planlarını tespit etmeyi hedefliyor. Bu ihtiyaç ve tespitler doğrultusunda rüzgâr enerjisi, havacılık ve inşaat sektörlerindeki Ar-Ge yatırımlarını öncelik sırasına koymayı, kalifiye iş gücü yetiştirmeyi ve rüzgâr teknolojilerinde Ankara’yı cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlamaktayız” dedi.
Balcı da, ODTÜ tarafından yürütülecek proje çalışması sonucunda sektöre yönelik önemli tespitlerin yapılacağını söyledi ve projeyle ayrıca sektörel yol haritalarının da ortaya konulacağını, böylelikle de Ankara’nın bu sektörde daha fazla rol oynamasının mümkün olabileceğini ifade etti.

Güdül’e proje desteği
Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Güdül Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ‘Güdül Kirmir Vadisi Çevre Düzenlemesi’ projesi sözleşmesi Doç.Dr. Asım Balcı ve Güdül Kaymakamı Fatih Acar tarafından imzalandı. Proje; Güdül’de bulunan Kirmir Vadisi’ne çevre düzenlemesi öncesi peyzaj çalışmalarını kapsıyor. Proje desteklerinden Ankara’nın kırsal ilçelerinin daha fazla yararlanmasını arzu ettiklerini belirten Balcı, proje sonucunda oluşturulacak Kirmir Çayı Vadisi çevre düzenleme planının, ilçe turizmi için çok yararlı olacağına inandıklarını belirtti.

Nallıhan’a yatırım fizibilitesi
Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında desteklenen ve Nallıhan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan ‘Yatırım Fizibilitesi’ projesi sözleşmesi Doç.Dr. Asım Balcı ve Nallıhan Kaymakamı İsmail Altan Demirayak tarafından imzalandı. Demirayak, “Proje ile Nallıhan’da öne çıkan domates, üzüm ve keçi sütü gibi tarımsal ürünlerin işlenmesini sağlayacak sebze-meyve kurutma, üzüm işleme (pekmez) ve süt ürünleri tesislerine dair fizibilite araştırması yapılacak. Proje kapsamında bu tesislere yönelik üretim teknolojileri, makine parkı alternatifleri, operasyonel gereksinimler, ilk yatırım ve işletme maliyetleri gibi konular aydınlatılacak. Bu sayede tesislerin kurulmasına ilişkin etüd çalışmaları kapsamında kapasite, yer, yerleşim ve üretim teknolojisi seçimi gibi konularda izlenecek yollar ortaya konacak” açıklamasını yaptı.

Seminerler, heyetler
13 Şubat’ta ‘2023 Vizyonuna Doğru İnovasyon ve Girişimcilik: Fırsatlar, Zorluklar ve Riskler’ başlıklı bir seminer programı Eğitmen Gökhan Yücel tarafından verildi. Seminer programında, dünya ekonomisinin ilk 10’unu oluşturan ülkelerin ‘inovasyon ekosistemleri’ ve ‘ulusal stratejileri’ ele alınarak bu uygulamalardan ülkemiz için çıkarımlarda bulunuldu. Diğer yandan, Ankara Kalkınma Ajansı, Polatlı heyetinin yanı sıra Hollanda heyetini de ağırladı. Hollanda heyeti; Ankara’nın sağlık sektöründeki mevcut durumu hakkında bilgi aldı.
ETİKETLER : Sayı:912