e-toplum 03 MART 2014 / 08:01

Ankara, kamu yönetiminde BT’nin önemini değerlendirdi

İnterpromedya’nın düzenlediği ‘Kamu Yönetiminde Bilişim Teknolojileri’ etkinliği; kamu ve özel sektörün üst düzey yöneticilerine, BT çalışanlarına, üniversitelere, STK’lara ev sahipliği yaptı.

Belli bir teknolojiyi veya pazarı hedefleyerek o pazarın gündemindeki sıcak konuları ele alan ‘Dikey Sektör ve Teknoloji Etkinlikleri’nin ilki olan ‘Kamu Yönetiminde Bilişim Teknolojileri’ne yoğun ilgi gösterildi. Etkinlik; kamu ve özel sektörün üst düzey yöneticilerine, BT çalışanlarına, üniversitelere, STK’lara ev sahipliği yaptı ve gündemi oluşturan konuların tartışılmasına da olanak tanıyarak vizyoner bir bakış açısı kazandırdı. Toplantıya ‘Konuk Konuşmacı’ olarak katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru, “33 yıllık meslek hayatımda bilişimle çok yakından ilgilenmiş bir kamu görevlisiyim. İnternet hayatımızın her alanına girdi; bu da hem kamuyu hem de özel hayatlarımızı değiştirdi. Bugün bilişim altyapımız batı ülkeleri standardında ama e-devlet modüllerinde ideal bir duruma geldik mi sorusunu sormalıyız. e-Devleti, bilişimi etkin olarak kullanmak istiyorsak dünyayı çok yakından takip etmemiz gerekiyor. ‘Bütünleşik Veri Merkezi’ devlet bazında oluşturulmalı. Kurumlar çalışmalarını birbirinden habersiz olarak gerçekleştiriyor ve sistemler birbiriyle konuşmuyor. Konuşan, düzgün, bütünleşik, hızlı, güvenli çalışan sistemler kurulmalı. Dışişleri Bakanlığı olarak; Konsolosluk Çağrı Merkezi, e-Vize, EBYS, Diplomatik Portal, e-Davetiye gibi öncü çalışmalarımızı, deneyimlerimizi kurumlarla paylaşmaya da hazırız” ifadesini kullandı.

Kamu, STK’lar ve özel sektör ile birlikte hareket etmek istiyoruz
‘Kamu Yönetiminde Bilişim Teknolojileri’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren İnterpromedya Genel Müdürü Murat Göçe, “Dünya bilişim sektöründe; 2013 yılında yaklaşık 3,7 trilyon dolar hacim gerçekleşti. Türkiye bilişim pazarı ise bu pazardan aynı yıl içinde sadece binde 8 pay alabildi. Yani çok küçük bir pay. Çok net görülüyor ki hem iletişim hem de BT konusunda önümüzde uzun bir yol var. Bu yolu hep beraber aşabilmek için İnterpromedya üzerine düşen sorumluluğun farkında. Bileşenleri bir araya getirmek, sorunlarını ve bilgi birikimlerini paylaşmak, sektörü ilgilendiren her parçasının sinerjisini oluşturmak amacıyla kendine yeni vizyon ve misyon belirledi. Bu vizyon doğrultusunda; kamu, STK’lar, dernekler ve şirketler ile eskisinden çok daha yakın olmak ve hatta birlikte hareket etmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.
Dell Türkiye Çözüm Grubu Direktörü Didem Duru, Dell’in uçtan uca çözüm vizyonunu anlattığı sunumunda, değişen dünyada teknolojik olarak nasıl yatırım yapılacağının üzerinde durduklarını kaydetti. Yerel yönetimlerde bütünleşik iletişim çözümleri hakkında bilgi veren Karel Kamu Sektörü Satış Müdürü Jale Modalı, savunma sanayisine üretim ve tasarım desteği verdiklerinin de altını çizdi. Proline Proje Yöneticisi Kadir Kuğu, bulut bilişim teknolojileriyle uygulama yazılımları ve sistem çözümleri üzerinde durarak TSE’nin de ‘Bulut Bilişim Güvenlik ve Kullanım Standardı’ yayımladığını hatırlattı. Kayıtlı e-posta ve güvenli elektronik haberleşme konusuna açıklık getiren TNB KEP Kamu Satış Direktörü Cüneyt Nalçacı, kayıtlı e-postada içerik bütünlüğünün korunduğuna vurgu yaptı. Stratus Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, bilişim dünyasında emniyet ve güvenliğin önemini gündeme taşıyarak “Bilgi güvenliğine yönelik bilincimiz düşük. Çok fazla korsan yazılım kullanıyoruz” dedi.

İyi projelerin arkasında kamu BT çalışanlarının emeği bulunuyor
Moderatörlüğünü BThaber Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sarı’nın yaptığı ‘Bilişim Teknolojileri ve Kamu Çözümleri Paneli’ne; DMO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Yenal Arslan, Dell Ankara Satış Yöneticisi Ersin Taşkın ve Karel Santral Terminal Yakınsama Ürün Yönetim Direktörü Baki Şahin katıldı. Arslan, teknoparkların Ar-Ge şirketlerine yol göstermelerinin büyük önem taşıdığına işaret etti ve “Çok uluslu şirketler ve yerli şirketlerle birlikte yaptıklarımızı dünyaya rahatlıkla pazarlayabiliriz. DMO olarak, KOSGEB ile geçen yıl protokol imzaladık. Yerli üreticilerimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” açıklamasını yaptı. Baki Şahin de teknolojinin gelişmesiyle bireylerin kamudan beklentilerinin de yükseldiğine dikkat çekerek bütünleştirmenin kamuda çok önemli bir noktaya geldiğini ve özel sektörün önüne de geçtiğini kaydetti. Kamuda çok iyi projeler gerçekleştirildiğini ve bunun arkasında da kamu personelinin emeği olduğunu vurgulayan Ersin Taşkın ise “Kamu denetleyici olmalı; projelerde uzmanlığı olan kişilere şans verilmesi gerekiyor” dedi ve yazılımın kritikliğine değinerek bunun için de teknoparklardaki şirketlerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

TBD, sektörün sorunlarını gündeme taşıdı
Doç.Dr. İzzet Gökhan Özbilgin’in moderatörlüğünü yaptığı ‘Kamu Teknoloji Liderleri Paneli’ne; aynı zamanda Türkiye Bilişim Derneği, Kamu Bilişim Merkezi Yöneticileri Çalışma Grubu üyeleri; TRT Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Sedat Onay, Türk Patent Enstitüsü Bilgi İşlem Daire Başkanı Kemal Nalçacı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Etem Akgündüz, Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Adnan Yılmaz katıldı. Panelde; ulusal veri merkezi, yerli yazılım, bulut, açık veri, BT çalışanlarının özlük hakları, büyük veri, kamunun tanıtım sıkıntısı gibi sektörün önemli başlıkları tartışıldı. Etkinliğin sonunda Dell Türkiye Çözüm Yöneticisi Övgü Gülşen, sunucu teknolojilerinde bütünleştirici yaklaşımlar sunumunu gerçekleştirerek “Dell Fresh Air ‘PUE’ hedeflerini önceliklendirmede yardımcı olabilir” dedi. Enel Pazarlama Müdürü Ayşenur Ateşmen ve Uygulama Mühendisi Uğur Korkmaz da doğru enerji çözümlerini anlattı. Ateşmen, Enel’in Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezi olduklarını kaydederken, Korkmaz da kesintisiz güç kaynağındaki ölçütleri; enerji verimliliği, giriş ve çıkış performansı olarak aktardı.
ETİKETLER : Sayı:961