e-toplum 17 EKİM 2010 / 18:00

Ar-Ge yardımına ilişkin tebliğde değişiklik

TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliğinde yürütülen 1501 kodlu “Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”, 23 Eylül 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “98/10 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile değiştirildi. Yapılan değişiklikle, tebliğde TÜBİTAK ile ilgili hükümlerin yer aldığı maddeler yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca yine bu çerçevede 98/10 no.lu Tebliğin 2. maddesinde yer alan uygulamacı kuruluşlar arasından TÜBİTAK çıkartılarak, 1501 kodlu destek programındaki DTM ve TÜBİTAK işbirliği sona erdirildi.
Konu ile ilgili TÜBİTAK’ın internet sitesinden 1 Ekim tarihinde, “Mevzuat Değişikliğine İlişkin Duyuru” başlığı altında yapılan duyuru ile “1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” çerçevesinde özel sektör kuruluşlarına sağlanacak geri ödemesiz desteğin tamamen TÜBİTAK tarafından gerçekleştirileceği ve ödemelerin tamamının yine bu kurum
tarafından yapılmaya devam edileceği belirtildi. Ayrıca geçmiş dönemlere ait henüz DTM tarafından ödemesi yapılmamış destek tutarlarının da TÜBİTAK tarafından yapılacağı vurgulandı.
ETİKETLER : Sayı:792

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics