e-toplum 21 EKİM 2013 / 08:03

Atılım için insan sermayesine daha fazla yatırım

TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve TÜBİSAD’ın ev sahipliğinde, 9 Ekim Çarşamba günü Ankara’da düzenlenen ‘2023’e Doğru: Atılım için Bilişim Konferansı’na Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın yanı sıra uluslararası konuşmacılar da katıldı.

‘2023’e Doğru: Atılım için Bilişim Konferansı’nı, sektörün önde gelen temsilcileri, bürokrat ve uzmanlardan oluşan 400’e yakın katılımcı izledi. Ülke kalkınmasında bilişim sektörünün öneminin ele alındığı konferansta uluslararası düzeyde ün yapmış bilişimciler konuşmacı olarak yer aldı. Hoş geldiniz konuşmasını TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Kemal Cılız ve Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Kamal Malhotra gerçekleştirdi. Cılız, bilişim sektörünün ekonomik büyüme için stratejik önemine dikkat çekip sektörün ekonomi üzerindeki çarpan etkisine vurgu yaparak “Bilişimin, sektör meselesi değil memleket meselesi olduğuna inanıyoruz. Bilişimsiz 2023 hedeflerine ulaşmak olanaksız. Sektörümüz stratejik bir sektör olarak kabul edilmeli. Şeffaf, rekabetçi piyasa şartları istiyoruz. Ar-Ge teşvikleri için 50 kişilik personel sayısının azaltılmasını talep ediyoruz. Atılımın ancak BT’nin kaldıraç etkisiyle gerçekleşeceğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Bill Gates’i kim olacak?
Konferansın ana konuşmacısı; Küresel İnovasyon Endeksi yaratıcısı ve hazırlayıcısı Prof.Dr. Soumitra Dutta, inovasyonun ya çaresizlikten ya da ilhamdan kaynaklandığını belirtirken, çaresizlik örneği olarak Hindistan’ı, ilham örneği olarak da ABD’yi örnek gösterdi. Dutta, “Türkiye eğer 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek istiyorsa BT’yi kalkınmasının merkezine almalıdır. Türkiye, kendi Bill Gates’lerinin ve Mark Zuckerberg’lerinin kim olduğu sorusunu kendine sormalı ve bu soruya bir cevap vermelidir” açıklamasını yaptı.

Sektörün gelişmesi için altyapılar geliştirilmeli
Açılış konuşmalarında; BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, mobil telefon penetrasyonunun bir gelişmişlik göstergesi olarak ele alındığını, oysa haberleşme oranının daha önemli olduğunu dile getirdi. Acarer, “Son dönemlerde veri trafiğinde büyük artış bulunuyor. Mobil ve sabit altyapı şebekelerinde tıkanıklıklar yaşanmaya başlanacak” dedi ve Türkiye’de anolog TV yayınlarını izleyen kitle oranının yüzde 6 civarında olduğuna, sayısal yayına geçince de bu oranın çok fazla artmayacağına dikkat çekerek, sayısal yayıncılığa geçince geri dönüşün imkânsızlığının farkına varılması gerektiğini söyledi.
“Bilişim bir sektör değil, bir yaşama alanıdır” diyen Binali Yıldırım, “Atılım yapmak istiyorsanız bilişim şart. Bilgi şu anda en büyük zenginlik, ülkelerin kalkınması için en büyük itici güç oldu” şeklinde konuştu.
Moderatörlüğünü TÜBİSAD İcra Kurulu Üyesi Mustafa Çağan’ın yaptığı, ‘BT’nin Kaldıraç Etkisi: Uluslarararası Örnekler’ paneline; Digitaleurope Direktörü John Higgins, Kore İnternet ve Güvenlik Ajansı Başkan Yardımcısı Kyungho Chung, Rusya e-Geliştirme Ortaklığı Başkanı Tatiana V. Ershova ve Kalkınma Bakanlığı-Bilgi Toplumu Daire Başkanı Emin Sadık Aydın katıldı. Yeni Bilgi Toplumu Stratejisi’nin iki aşamalı olarak hazırlandığını kaydeden Aydın, ilk aşamasının hazırlık, ikincisinin ise müzakere ve resmileşme süreçleri olduğunu belirtti ve BT sektörünün derinleştirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Aydın, “Bilgi toplumuna dönüşüm, ulusal hedef olmazsa başarıya ulaşması çok zor” dedi. Konferasın ilerleyen saatlerindeki; ‘2023’de Doğru Türkiye’, ‘Özel Sektör Perspektifi’, ‘Başarıda Bilişim-Bilişimde Başarı’ panellerinde değerli konuşmacılar yer aldı.
ETİKETLER : Sayı:942

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics