e-toplum 01 NİSAN 2013 / 08:02

Bekleyen kanun tasarılarının yasalaşmasıyla sektör daha güvenilir olacak

Yrd. Doç. Dr. Leyla Keser Berber, Bilgi Üniversitesi’nde 2010 yılında kurulan ve direktörlüğünü yaptığı Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nün çalışmaları hakkında bilgi verirken, Elektronik Ticaret ve Kişisel Verilerin Korunması kanun tasarılarında gelinen noktayla ilgili görüşlerini açıkladı.

Leyla Keser Berber, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nün kuruluş aşamasından başlayarak gelinen süreçle ilgili şu bilgileri verdi:
“Kuruluş aşamasında enstitümüzün amacını bilişim ve teknoloji hukuku konularında bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, bu konulardaki çeşitli projeleri yürütmek veya mevcut projelere destek olmak ve talepleri üzerine bu konularda kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlara yardımcı olmak olarak belirlemiştik. Kurulduğumuz günden beri de kuruluş amacımıza uygun bir şekilde enstitümüz bünyesinde hem kamu kurum ve kuruluşlarıyla, hem de bilişim sektörünün öncü şirketleriyle önemli çalışmaya imza attık. Örnek olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasa tasarısını, e-Devlet ile ilgili düzenlemeleri, yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında sayısal şirkete dönüşüm çalışmalarını, kayıtlı elektronik posta ve elektronik tebligat ile elektronik ticaret konularındaki çalışmalarımızı sayabilirim. Ayrıca düzenlediğimiz veya katıldığımız konferans, seminer ve benzeri etkinlikler, 2012 yılındaki hedeflerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da örnek olarak gösterebilirim.”
Berber, Elektronik Ticaret ve Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki kanun tasarısındaki gelinen noktayı ve getireceği kazanımlar hakkındaki düşüncelerini şöyle açıkladı: “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı gerek ülkemizde gerek dünyanın geri kalanında bireyler, özel sektör ve kamu tarafında oldukça yaygınlaştı ve hızla da yayılmaya devam ediyor. Bu konular günlük hayatın ve iş yaşamının vazgeçilmezi haline geldi. Söz konusu teknolojilerin kullanımının özellikle belli alanlar açısından düzenlenmesi, bir yandan bu teknolojileri kullanan tarafları çeşitli risklerden korurken, diğer yandan da sektörün önünü açarak Avrupa Birliği düzenlemelerine uyumlu bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ise, bu kapsamda öncelikli olarak yürürlüğe alınması planlanan düzenlemeler arasında.”

Bireylere ve işletmelere şeffaflık sağlanacak
Bu düzenlemelerin hayata geçmesinin uygulamada önemli sorunları çözeceğinin altını çizen Leyla Keser Berber, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuki durum incelendiğinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi kanunlarla kişisel verilerin korunmasıyla ilgili belli başlı düzenlemelere yer verildiği görülüyor. Ancak elektronik ticaret ve kişisel verilerin korunmasına özgü bir düzenlemenin bulunmaması, özellikle Avrupa Birliği nezdinde ‘güvensiz üçüncü ülke’ konumumuz nedeniyle kişisel verilerin özellikle AB üyesi ülkelerden aktarımı konusunda ciddi sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısının yürürlüğe girmesi, uygulamada ortaya çıkan bu ve benzeri sorunların giderilebilmesi için çok önemli bir ilk adım olacaktır. Tasarının yasalaşmasıyla birlikte kişisel verilerin işlenmesi, bir diğer ifadeyle gerçek kişilere ilişkin her türlü verinin toplanması ve bu verilerin her türlü işleme tabi tutulması, belirli prosedür ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilebilir hale gelecektir. Bu da hem bireyler hem de işletmeler açısından daha şeffaf ve öngörülebilir bir ortam sağlayacaktır.”

Elektronik ticarete düzenleme geliyor
Yakın tarihte yürürlüğe girmesi beklenen bir diğer düzenleme ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündeminde yer alan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. Tasarının amacı, elektronik ticaret kaynaklı yükümlülük ve uyuşmazlıkların genel hukuk kuralları kapsamında belirlenmeye çalışılmasından doğan sorunların ortadan kaldırılması ve AB’nin 2000/31/EC ve 2002/58/EC sayılı direktifleriyle uyumun sağlanması.
Leyla Keser Berber, bu konuda şu bilgileri verdi: “Tasarı kapsamında elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılarla aracı hizmet sağlayıcıların tanım ve sorumluluklarının yanı sıra, özellikle ticari iletişimler ve elektronik ticari ileti gönderimiyle ilgili önemli düzenlemelere yer veriliyor. Ayrıca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlere imkân tanıyan elektronik ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüğünün de kapsamı belirleniyor. Hüküm, aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarının sınırını AB’nin ilgili düzenlemeleriyle paralel şekilde ortaya koyarak uzun süredir gündemde olan konuya ilişkin tartışmalara da bir nokta koyuyor.”
ETİKETLER : Sayı:915

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics