e-toplum 04 ARALIK 2011 / 13:37

Bilgi ve teknoloji nasıl kullanılıyor?

“Kurumsal ve Bireysel Bilgi Güvenliği ve Kamu Politikaları” teması ile gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmalarını Atılım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdürrahim Özgenoğlu, Sempozyum Yürütme Kurulu Eş Başkanı Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. İbrahim Akman, EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş ve EMO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bozkırlıoğlu yaptı.

Teknik değerlendirmelerden etik yaklaşımlara
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdürrahim Özgenoğlu açılış konuşmasında, “Kısaca veri alışverişinin işlendiği, yapıldığı ve paylaşıldığı haberleşme sistemi olarak tanımlanabilecek olan ağların güvenliği günümüzde son derece önemli hale gelmiştir. Bilgiye izinsiz ulaşım, bilginin değiştirilmesi, izinsiz erişim konularını kapsayan bilgi güvenliği konunun ayrılmaz parçasıdır” dedi. Ve sempozyumun amaçlarından birinin teknik gelişmelerin hukuki ve sosyal yönlerinin bilgi güvenliği perspektifinden değerlendirmelerinin yapılmasının sağlanması olduğunu belirtti. EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş ise konuşmasında, “Gözden kaçırılmaması gereken bir nokta da bilgiye sahip olan kesimlerin bu bilgiyi ne amaçla kullandıkları, bilginin doğruluğu ve bilginin gerçekten toplumu ileri götüren bir işlevle kullanılıp kullanılmadığıdır. Günümüzde bilgi kadar bilgi kirliliğinin de önemi bulunmakta, toplumun geniş kesimleri kirli bilgi bombardımanına tutulmaktadır” dedi. Pektaş, Türkiye’de 2009 yılında yüzde 30 olan bilgisayar kullanma oranının 2010 yılında yüzde 41 seviyesine gelmiş olmasıyla birlikte halen yüzde 67 civarındaki AB ortalamasından oldukça uzakta olduğunu hatırlattı. Pektaş bugün ‘Big Brother` kavramının hayal olmaktan çıkarak yaşamın içinde yer aldığını vurguladı.
Açılış konuşmalarının ardından çağrılı bildiri konuğu İTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Eşref Adalı “Türkiye ve Dünyada Ağ ve Bilgi Güvenliği” konulu sunumunu yaptı. İki gün süren etkinlikte ayrıca, “İnternet Yasakları, Kişisel Haklar ve Özgürlükler, Kişisel Bilginin Mahremiyeti” paneli gerçekleştirilirken bildiri oturumlarında 25, özel oturumlarda 7 bildiri sunuldu.
ETİKETLER : Sayı:848