e-toplum 29 OCAK 2012 / 11:32

Bilgisayar Mühendisleri Odası kuruluyor

Bilgisayar mühendislerinin Odalaşma çalışmaları kapsamında 28 Ocak’ta T. Harb-İş Sendikası Kenan Durukan Toplantı Salonu`nda; “Bilgisayar Mühendisleri Odası Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme - Süreçle İlgili görüş ve değerlendirmeler - Bilgisayar Mühendisleri Odası İmza Kampanyası” gündemi ile  toplantı gerçekleştirildi. Bir açıklama yapan TMMOB EMO Ankara Şubesi, tüm dünyada ve Türkiye’de bilişim sektöründeki hızla gelişmelere karşın; bilgisayar mühendisliği meslek alanı denetimsiz genişlediği ve bilgisayar mühendislerinin konumuyla çalışma koşulları gün geçtikçe kötüye gittiğine dikkat çekti. Bilgisayar mühendislerinin TMMOB’de örgütlenmesi ve temsilinin de yeterince gerçekleştirilemediği ve Bilgisayar Mühendisleri Odası kurulma çalışmaları olanca hızıyla sürdürüldüğü ifade edildi. Dünyada ilk “Bilgisayar Bilimleri Bölümü 1921 yılında, ilk Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1953’te; Türkiye’de Bilgisayar Bilimleri Bölümü 1977’de kuruldu. Bugün Türkiye’de Bilgisayar Mühendisliği alanında 85 bölüm, 7479 kontenjan var.
ETİKETLER : Sayı:856
YORUMLAR
Bil Müh Oda 06 EYLÜL 2012 / 12:33 0 0
Genel Kurul öncesi, BMO oluşumunda konuşulmayanlar www.bilmuhoda.com
Tahsin Yılmaz 03 ŞUBAT 2012 / 15:23 0 0
Türkiye'de bilgisayar mühendisleri odası kurulamaz. Olsa olsa Bilgisayar Teknikerleri Odası kurulabilir. Niye mi? Çünkü bu alanda mühendislik seviyesinde bir uzmanlaşma hasıl olmuş değildir. Teknik elemanların odası olacaksa ancak isabet kaydedilebilir.

Bu konuya dair mulakatımı arzederim efendim; http://bilgitoplumu.wordpress.com/meslekler/tv-roportaji/

Saygılarımla,

Tahsin Yılmaz

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics