e-toplum 01 NİSAN 2013 / 08:35

Bilgiyi iyi yöneten vatandaş ihtiyacına uygun kararlar alabilir

İnterpromedya tarafından 27 Mart’ta Ankara’da düzenlenen, kamu ve özel sektör yöneticilerini bir araya getiren; BThaber Platform-Kamuda BT Yönetimi toplantısı büyük ilgi gördü.

Açılış konuşmasını İnterpromedya Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Alpay’ın yaptığı etkinliğin Konuk Konuşmacısı; TBMM Adana Milletvekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Necdet Ünüvar idi. Ünüvar, kamuda bilişim teknolojilerinin kullanımının önemine özellikle vurgu yapıp düzenlenen bu toplantının da BT verimliliğini artıracağını kaydetti. Prof.Dr. Necdet Ünüvar, “Türkiye genç, meraklı ve teknolojiyi çok iyi kullanan bir nüfusa sahip. Ama teknolojiyi üretme noktasında aynı durumda değiliz. Ülkemizi orta gelir tuzağından kurtarmak için bilişim baz alınmalı ve stratejik sektör olarak seçilmeli. Ekonomide sihirli değnek bilişimdir. Vatandaşlık düzeyinde bilinçli okur yazarlık oranı artmalı; bu konular gündeme alınmalı, ‘Vatandaşın dijital okur yazarlığını nasıl artırabiliriz’ konuları tartışılmalı. e-Dönüşüm yapacak isek, vatandaş ayağını göz ardı etmemiz gerekir. Çocuklarla birlikte ebeveynlerin eğitimi de çok önemli. Yaptığımız işler, tüm kurumlarda bütüncül strateji içinde olmalı. Bu toplantı da, buna vesile olacaktır” açıklamasını yaptı. Şafak Alpay da, 19. yılını kutlayan BThaber, 8. yılını kutlayan BThaber Platform’un bütün taraflar için yararlı olacağına inandığını kaydetti. Türkiye’nin uzun süredir e-Dönüşüm sürecini yaşadığını belirten Alpay, “Birleşmiş Milletler’in ‘e-government for people’ araştırmasında ortalarda yer alıyoruz. Bu araştırmada UYAP SMS; örnek proje olarak gösteriliyor” derken artık AOL (Always OnLine) kuşağının geldiğini sözlerine ekledi.

Teknolojinin de ölçüldüğü ihale sistemi sektöre de katkı sağlayacak
Deloitte, Bilgi Güvenliği ve Teknoloji Risk Hizmetleri’nden Sorumlu Kıdemli Müdür Ali Yılmaz Kumcu, Küresel ve Yerel Bilgi Eğilimleri sunumunu gerçekleştirdi. Kumcu artık, ‘Bilgi Güvenliği Yöneticisi’ pozisyonunun kurumların en çok aradığı pozisyonlardan olduğunun altını çizerek yersiz bir güven içinde olmanın bize getireceği risklerin çok aşikar olduğunu kaydetti. İnnova Kamu Çözümleri Yöneticisi Ebru Yazıcı da kamuda değişim zamanının geldiğini söyledi ve kamunun sadece fiyat değil toplam sahip olma maliyetine de odaklanması gerektiğine vurgu yaptı. Yazıcı, “Teknolojinin de ölçüldüğü ihale sisteminin sektöre de katkısı olacağını düşünüyoruz. İhalelerde uluslararası sertifikasyonlar ve kalite standartları aranmalı” dedi.

Proje yönetimi için kamuda kaynak ayrılmalı
Moderatörlüğünü BThaber Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sarı’nın yaptığı, Kamuda Dijitalleşme Hareketi: Yeni Teknoloji Yaklaşımları paneline; İnnova Sektörel İş Geliştirme Koordinatörü Faik Sayran, Dell İş Geliştirme Müdürü Şükrü Ergür, Aselsan Kripto ve Bilgi Güvenliği Müdürü Ali Yazıcı katıldı. Ergür, ne yaparsak yapalım vatandaşa götüreceğimiz hizmetin süreklilik içermesi gerek yorumunu yaparken, Yazıcı, Ar-Ge’yi teşvik etmek için üniversitelerle işbirliği yaptıklarını kaydetti. Sayran, “Kamuda uzun vadeli hedefler var; BT projelerinin başarı oranı yüzde 24, bu ciddi bir problem. Proje yönetimi için kamuda da kaynak ayrılmalı” dedi. Şükrü Ergür, “Kamudan ricam; üreticilerin sunum yapmadan önce sizi tanımaları için teşvik edin, öncelikle problem teşhis edilsin” açıklamasını yaparken, Yazıcı da ülkelerin siber güvenlikte farkındalığın gerekliliğini dile getirdi.

Siber uzayda her türlü tehdide açığız
Öğleden sonraki bölüm; Karel Tümleşik İletişim Çözümleri Ürün Yönetim Müdürü Hakan Hintoğlu’nun yeni nesil iletişim çözümleriyle ilgili sunumuyla başladı. Hintoğu, bilgi teknolojileri ve haberleşme sistemlerinin yakınsamasının altını çizerken günümüzde işbirliği çözümlerinin öne çıkmakta olduğunu kaydetti. Sağlık Bakanlığı, e-Sağlık Daire Başkanı Dr. Ünal Hülür MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) projesi hakkında bilgi verip sistemin vatandaşlara hekim seçme özgürlüğünü de getirdiğini belirtti. Aselsan Kripto ve Bilgi Güvenliği Müdürü Ali Yazıcı, Güvenli Bilgi Paylaşım Çözümü, Sanal Hava Boşluğu (SAHAB) sunumunu gerçekleştirdi. Siber uzayın çok genişlediğini ve her türlü tehdide açık hale geldiğini söyleyen Yazıcı, SAHAB’ın e-Devlet uygulamalarında da yaygınlaşmasını beklediklerini kaydetti. Dell İş Geliştirme Müdürü Şükrü Ergür de sunumunda; verilerin önemini vurgulayarak, Dell Appassure ile iş sürekliliği çözümlerini anlattı.

Eğitim edilgenlikten çıkarılıp proje odaklı olmalı
Moderatörlüğünü İnterpromedya Yayın Koordinatörü Ayhan Sevgi’nin yaptığı günün ikinci ve son panelinin konusu; 2023 Vizyonu ve Kamu Kurumlarının Teknoloji Yaklaşımları oldu. Panele; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. Fersin Keskin, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İlhan Uran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Yalçın Özdemir ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. Yenal Arslan katıldı. Keskin, kurulacak Tarım Bilgi Sistemi’nin Coğrafi Bilgi Sistemi ile bütünleşeceğini söyledi ve servis odaklı mimari yapısına geçtiklerini belirtti. Uran, bilgiyi iyi yöneten, karar destek sistemi üreten kurumların, vatandaşların ihtiyaçlarına uygun kararlar alabileceğini dile getirip kurum olarak sanallaştırma teknolojilerini çok yoğun şekilde kullandıklarını söyledi. İlhan Uran, bakanlıklar arasında koordinasyon olmalı yorumunu getirirken, kamunun son yıllarda kabuk değiştirdiğini aktaran Özdemir de, “Türkiye’de Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni artık biz yöneteceğiz. Alo Çevre hattını da kurduk. Çevresel etkileri olmadan problemleri giderelim”dedi. Arslan, kamunun BT’yi ıskalamaması gerektiğini söyleyip “Devlet Malzeme Ofisi olarak e-Dönüşüm yapıyoruz; tüm süreçlerimizi BT’ye aktarıyoruz. ERP’yi de yeniledik” açıklamasını yaptı.
ETİKETLER : Sayı:915

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics