e-toplum 19 EYLÜL 2010 / 18:00

Bilişim 2010, 22-25 Eylül’de Ankara’da

Etkinlikte konusunda uzman pek çok yerli ve yabancı konuşmacı, bilişim teknolojilerinin sosyal yaşamda yarattığı değişimleri tüm yönleriyle ele alacak, bilişim teknolojilerinin basında, eğitimde, sanatta, sporda ve diğer alanlarda sağladığı gelişim ve buna bağlı değişimlerin toplum üzerindeki etkileri tüm yönleriyle tartışılacak.
Suat Özçelebi, Said Nurhan, Prof. Peter L. Levin, Dr. Jean Burgess ve Prof.Dr. John Hartley gibi ülkemizden ve yurtdışından konuşmacıların yer alacağı etkinlikte, dört gün boyunca pek çok oturum panel ve sunum gerçekleştirilecek.
Bilişim 2010’un en dikkat çekici konuşmacılarından biri, etkinliğin birinci gününde yer alacak olan Prof. Peter L.Levin. Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından takip eden kurumların başında gelen Beyaz Saray’ın, Bilim ve Teknoloji Politikaları uzman danışmanı Prof. Levin, Beyaz Saray tarafından başlatılan Açık Devlet (Open Government Inititative at White House) http://www.whitehouse.gov/open inisiyatifi yöneticiliği görevini de yürütüyor.
Bir diğer önemli etkinlik ise ‘’FQ’ya Karşı’’ başlıklı oturum. F klavye ve Q klavye kullanımı konusunda Türkiye’de 1990’lardan beri yaşanan sürecin ve F klavye kullanımı için farkındalık yaratma ve kullanımı teşvik için alınacak tedbirlerin ele alınacağı oturuma, Türkiye Bilişim Derneği’nden Serdar Bilecen, Intersteno Türk’ten İhsan Yener ve Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Reha Denemeç katılacak.
Etkinlik kapsamında 23 Eylül 2010 tarihinde gerçekleşecek önemli bir panel ise, Yeni Medyada Nefret Söylemi başlığı altında gerçekleştirilecek. Oturum Prof.Dr. Mutlu Binark tarafından yönetilecek. Bu panelde, yeni medya ortamında üretilen ve dolaşıma sokulan nefret söyleminin, geleneksel medyadakinden temel farkları ele alınacak. Konunun, yeni medyanın sunduğu risk ve olanaklar çerçevesinde çeşitli örneklerle açıklanacağı panelde, internetteki çeşitli uygulamalarda hızlı bir biçimde dolaşıma sokulan nefret söylemi ile ilgili olarak alınabilecek önlemler tartışılacak.
Bilişim 2010 sayısal okur-yazarlık kavramını da tartışmaya açıyor. 2.günün önemli konuşmacılarından biri de son yıllarda kültür bilimi (culture science) tartışmalarına damgasını vuran Prof.Dr. John Hartley. John Hartley, medya çalışmaları
alanında en önemli başvuru kaynakları arasında yer alan ve farklı dillere çevrilmiş 20 kitabın ve çok sayıda akademik yayının da sahibi.
Bilişim’in gelenekselleşen etkinliklerinden biri olan Özürlüler ve Bilişim Oturumunun bu yılki konu başlığı Sanat Dünyasında Özürlülük ve Bilişim. Kenan İmirzalıoğlu, İpek Bilgen, İlksen Başarır ve Lale Mansur gibi sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek olan oturumu TV8 Ankara temsilcisi Erkan Tan yönetecek.
Yurtdışından bir diğer önemli konuşmacı Türkiye’deki yasaklı sosyal paylaşım sitelerinin başında gelen YouTube hakkındaki akademik inceleme kitabının, Joshua Green ile ortak yazarı Dr. Jean Burgess. Dr.Burgess YouTube’un son beş yıldaki ilginç serüvenini anlatacak.
Diğer yandan TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışmasının 17.si Bilişim 2010 kapsamında yapılacak. Teknolojiyle buluşan yaratıcı ve özgün eserler jüri ve konuklar önünde sunulacak.
ETİKETLER : Sayı:788

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics