e-toplum 05 AĞUSTOS 2011 / 11:23

Bilişim her şeyin çözümü olacak

Binali Yıldırım, 61. Hükümetin bilgi ve iletişim teknolojileri hedeflerini ve gündemdeki konuları BThaber’e değerlendirdi.

Türkiye’nin 2023 vizyonu içerisinde dünyada kendi teknolojilerini geliştiren ve dünyaya sunan liderleri arasına katılma hedefinin olduğunu ifade eden Yıldırım, “Hükümetimizin daha önceki dönemlerinde pek çok alanda gerçekleştirdiği projeler ve gelişmeler; bilgi ve iletişim sektöründe de sürdürülecektir. Bakanlığımızca bilgi ve iletişim sektöründe ve bu sektördeki serbestleşme alanında gerçekleştirdiği gelişmelere ve projelere, bundan sonra da internet altyapılarının yaygınlaştırılması, bilgi ve iletişim sektörünün uluslararası rekabette daha üst sıralara taşınması, uzay ve diğer ileri teknoloji alanlarında sürdürülecektir” dedi.
Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı’nın sektörle ilgili politikasını belirlerken, toplum ve insan yaşamındaki tüm sektörlerin bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun bilgi ve iletişim altyapılarının kurulmasının, geliştirilmesinin, bunlar üzerinden ülkenin her tarafına eşit kalitede hizmet sunulmasının ve tüketicilere yönelik gerekli koruyucu tedbirlerin alınmasının temel amacı olduğunu vurguladı.

Ar-Ge ve yerli üretimde önemli gelişmeler olacak
Belirlenen vizyon çerçevesinde ön plana çıkan konular hakkında da bilgi veren Yıldırım, önümüzdeki dönem için önemli gelişmeler olacağına işaret ederek “Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin desteklenerek artırılması ve yerli üretim oranının sektör içerisindeki tüm ürün ve hizmetlerde artırılmasıdır. Önümüzdeki süreçte bu alanda önemli gelişmeler olacak” şeklinde konuştu.

FATİH için ilk ihale ilanı Ağustos’ta
FATİH Projesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte koordineli bir biçimde yürütüldüğünü anımsatan Yıldırım, “MEB ile yapılan çalışmalarda birinci aşama olarak 2011 yılı için 7 bin 2 yüz 30 adet orta öğretim okulunda bulunan yaklaşık 157 bin dersliğe; ‘Sınıf içi ağ altyapısının kurulması’, ‘Her sınıfa etkileşimli tahta sisteminin kurulması’, ‘Çok fonksiyonlu yazıcılar alınması’, ‘Her ile uzaktan hizmet içi eğitim sisteminin kurulması’ amacıyla şartname çalışmaları tamamlanmak üzere. Ağustos ayı içerisinde ihale ilanına çıkılmasını planlanıyoruz” dedi.
e-Devlet Torba Yasası tekrar gündeme gelecek
Kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınması sürecinde ortaya çıkan en önemli sorunlardan birisinin bu hizmetlerin elektronik ortamdan sunumu engelleyebilecek nitelikteki mevzuat hükümleri olduğunu söyleyen Yıldırım, Başbakanlık ile koordineli olarak gerçekleştirilen Kanun Tasarısı Taslağı’nın Başbakanlık tarafından TBMM’ye sunulduğunu ve komisyonlarda kapsamlı bir şekilde ele alındığını hatırlattı. e-Devlet Torba Yasası ile ilgili çalışmanın yeniden ele alınarak gündeme geleceğini söyleyen Yıldırım,
“e-Devlet hizmetlerinin önündeki hukuki ve mevzuatsal engellerin neler olduğu tespit edilmiş ve bu engellerin ortadan kaldırılarak, e-Devlet hizmetini sunan kurum ve kuruluşun mevzuatında yeni teknolojik gelişmelere uygun değişiklikler yapılmıştı” dedi.

Uluslararası ticaretten daha fazla pay için: Bilişim ve Telekomünikasyon

Bilgi ve iletişim alanındaki gelişmelerin, lokomotif olma fonksiyonunu yerine getirerek, diğer sektörlerin daha kaliteli hizmet ve ürün sunmalarını sağladığını dile getiren Yıldırım, “Bu nedenle, biz de, ülkemizdeki bilgi ve iletişim sektörünün yaygınlaşmasının, diğer mal ve hizmet sektörlerinin gelişmesine destek olmanın ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alabilmenin yolunun, gelişmiş ve güçlü bir telekomünikasyon ve bilişim altyapısına sahip olmak ile mümkün olacağı gerçeğini görmekteyiz. Politikalarımızı da bu yönde oluşturmaktayız. Bu amaçla, bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin etkin bir şekildeki kullanımı temel hedefimizdir. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının artırılması için, hem bilginin bulunduğu fiziksel ortamların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve hem de bu ortamlara erişimin hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlanması gerekmektedir” şeklinde sözlerini sürdürdü.
ETİKETLER : Sayı:833

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics