e-toplum 17 ARALIK 2014 / 13:10

Bilişim kültürü canlı tutuluyor

Devletlerin, kamu hizmetlerinde etkinliğin yanı sıra, sadece ‘daha fazla hizmet’ değil, aynı zamanda ‘daha kaliteli hizmet’ arayışı içine de girdikleri ve bu hususta vatandaşlarıyla etkileşim ve iletişim yolları aradıkları görülüyor. Kamu kurumlarının da bu çerçevede yatırımlarını bu hedefe yönlendirdiği ve vatandaşa daha kaliteli ve hızlı hizmet sağlayabilecek projelere ağırlık verdiği görülüyor.

Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanı ve Elçi Haldun Koç

Bu anlayışla, birçok kamu kurum ve kuruluşu şimdiden, kendi aralarında oluşturdukları elektronik bütünleştirme sayesinde, hizmetlerin verimli işleyişini, etkinliğini sağlamak ve bu yolla zaman ve kağıt tasarrufu getiren önlemleri almak amacıyla çeşitli adımlar atıyor. Bakanlığımız da bu çabaya erken aşamada girişen öncü bir kurum. Dışişleri Bakanlığı’nda otomasyon teknolojilerinden geniş biçimde yararlanılmakta, bu sayede Bakanlık kullanıcılarında bilişim kültürü ve alışkanlığı canlı tutulmakta.

BThaber kamu ve özel sektörü biraraya getirip verimliliği artırıyor

Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı,  Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı gibi çeşitli kurumlarla Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yürüttüğümüz e-Yazışma pratiğinin tüm kamu kurumlarına yaygınlaştırılmasına çaba gösteriyoruz. Tüm bu çalışmalar, farklı kurum ve kuruluşların münferit olarak ve özkaynaklarıyla geliştirdikleri e-Devlet uygulamalarını fiziki ve siber güvenliği sağlanmış ortak veri merkezleri bünyesinde barındırabilecek ve bu sayede tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplayabilecek projeler üzerinde durulması ihtiyacını bir kez daha ortaya koyuyor. Azami etkinliğe bu yolla erişebilmek hedefi, gelişen bilişim teknolojilerinden yararlanılarak sistemlerin birlikte-çalışabilirlik düzeyinin yükseltilmesini de zorunlu kılıyor. Bilişim alanında en doğru stratejinin arayışı içinde, BThaber gazetesinin, son 20 yıldır kamu ve özel sektörü bir araya getirerek bu alandaki son ilerlemelerin, kullanılan güncel teknolojilerin ve bu hizmetlerin sunulmasındaki verimliliğe etkisinin değerlendirilmesinde etkin bir rol oynadığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle BT Haber’e daha nice 20 seneler dileyerek, çalışmalarındaki başarılarının devamını temenni ediyoruz.

 
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics