e-toplum 17 ARALIK 2014 / 11:55

Bilişim sinerji yaratıyorTürkiye’nin bilgi üretme, ekonomik ve sosyal alanda faydaya dönüştürme yeteneğini geliştirmesi, bilgi toplumuna dönüşümü sağlayabilmesi; yenilikçi, uluslararası alanda rekabetçi bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne sahip olmasıyla mümkün olabilir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık

 

Bilgi teknolojileri sektöründe uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için deneyim, uzmanlık, finansal güç, boyut ve kalite faktörleri ön plana çıkıyor. Deneyim açısından değerlendirildiğinde, ülkemiz bilgi teknolojileri firmalarının çok da uzun bir geçmişe sahip olmadıkları da görülmekte. Ülkemizde devlet desteklerinden yararlanan Ar-Ge projeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmalar incelendiğinde yüzde 50’ye yakın firmanın bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösterdiği görülüyor. Bakanlığımız da, bu alandaki desteklerini artırarak sürdürüyor.

BThaber görevini özveriyle sürdürecek

Bilişim alanında önümüzdeki dönemde bugünkünden çok daha fazla gelişmenin olacağı aşikâr. Zira bu sektör, tüm sektörleri olumlu yönde etkileyen ve sinerji yaratan bir sektör. Günümüzde internet, bireylerin bilgiye ulaşmasını sağlayan en önemli altyapılardan biri haline geldi. İnsanların genel olarak yaşam tarzlarını derinden etkilemekte olan bu teknolojinin her gün artan oranlarda kullanımı doğal olarak BT ürün ve hizmetlerine olan talebi de artırıyor. Bu anlamda, geniş kitlelerin edinebileceği kadar ucuz ve bu kitlelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalitedeki internet erişim imkânları BT sektörünün gelişimini hızlandırıcı bir etki yapacak. Üniversite-sanayi iş birliğinin yanında, Ar-Ge harcamalarına ayrılan kaynağın, GSYİH içindeki payı da bir ülkede bilim ve teknolojiye verilen önem ve gelişmişliğin en önemli göstergesi.  İşte bu nedenle dünya ticaretinde ve dış pazarlarda sözü geçen kuruluşlar, satış gelirlerinin yüzde 5 ile yüzde 15’ini Ar-Ge için harcamakta, yine bu ülkeler ulusal gelirlerinin yüzde 2 ile yüzde 6’sını Ar-Ge’ye ayırmaktalar. Bakanlığımız da 21. yüzyılın bu yeni gerçeklerinden hareketle; sanayi ve Ar-Ge’nin desteklenmesini, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirmesini hedefleyen destek programları yürütmeye başladı. Sektörün önemi dikkate alınarak gelişmeleri yakından takip etmek için Bakanlığımızda bir çalışma grubu da kuruldu. BThaber Gazetesi, yıllardan beri bu alandaki gelişmeler, buluşlar, politikalar ve uygulamalar hakkında toplumun her kesimini aydınlattı. Önümüzdeki dönemde de bu görevini özveriyle sürdüreceğine inanıyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve bilgi toplumu uygulamalarının bilinirliği ve topluma yayılması için bugüne kadar gösterilen gayretlerin artarak devamını diliyorum.

 

 
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics