e-toplum 25 MART 2013 / 08:02

Bilişim Uzmanları Derneği insan kaynağı potansiyelini bir araya getirdi

Bilişim Uzmanları Derneği’nin, 7 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen İkinci Olağan Genel Kurulu’nda dernek yönetimi yenilendi. Derneğin yeni başkanı Mehmet Özcan, bilişim sektörünün Türkiye’nin gelişmesi açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda Bilişim Uzmanı olarak da görevini sürdüren Mehmet Özcan dernekle ilgili şu bilgileri paylaştı: “BTK’da görev yapan bilişim başuzmanı, bilişim uzmanı ve bilişim uzman yardımcısı unvanına sahip kamu çalışanlarının üye olabildiği Bilişim Uzmanları Derneği, 11 Ekim 2010 tarihinde kuruldu. Derneğin 178’i asil, 24’ü onursal olmak üzere toplam 202 üyesi bulunuyor. Bir mesleki dayanışma örgütü olarak çok genç bir dernek olmamıza rağmen farklı konu ve alanlarda birçok etkinliğe imza attık ve gerçekleştirdiğimiz her etkinliğin birlikte keyifli zaman geçirebilmeye, kurum çalışanlarının bir araya gelerek kurumsal kültürü geliştirebilmesine zemin oluşturmasına aynı zamanda da dernek üyelerini ilgilendiren tüm konularda aktif bir rol almaya özen gösterdik. Dernek olarak sadece kurumsal değil aynı zamanda sosyal ve kültürel ve sportif faaliyetlere de ağırlık vermeye çalıştık. Kurumsal olarak BTK’nın yeni hizmet binası için fiziki çalışma ortamlarından sosyal tesislere varan detaylı ve profesyonelce hazırlanmış bir raporla üyelerimizin görüşlerinin hayata geçirilmesine ön ayak olduk ve aynı zamanda kurumsal kimlik çalışmalarına da katkı sağladık. Ayrıca; konferans, seminer, sempozyum vb. etkinlikleri de dernek faaliyetlerinin önemli bir unsuru olarak kabul ederek alanlarında uzman yerli ve yabancı katılımcıları Bilişim Uzmanları Derneği üyeleriyle buluşturmaya çalıştık. Bunların arasında özellikle; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 1. Elektronik Haberleşme Hukuku Sempozyumu’na organizatör olarak katıldığımızı, University of Essex, LLM in Information Technologies, Media and E-Commerce bölümü öğretim üyesi Dr. Chris Marsden’in tarafından gerçekleştirilen ‘Ağ tarafsızlığı’ konulu semineri ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Prof.Dr. Bilal Eryılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı ve BTK’da gerçekleştirilen Salı Seminerleri’ne de öncülük eden ‘Kamu Yönetiminde Etik’ konulu semineri düzenlediğimizi belirtmek isterim. İnternetle beraber hayatımıza giren sosyal medyanın en bilinen simalarından biri olan M. Serdar Kuzuloğlu’nun katılımıyla da sosyal medya konulu bir konferans düzenledik. Ayrıca, Fotoğrafçılık Kulübü kurarak ilgili kurum çalışanlarına temel eğitim dersleri verdik ve kurumumuzun 12. kuruluş yıldönümü vesilesiyle merkez binamızda kurum çalışanlarının çektiği fotoğraflardan seçilen bir sergi açtık. 3 Aralık 2010 tarihinde; Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Uzmanları Platformu’nu oluşturduk ve bu platformun başkanlığı halen derneğimiz tarafından yürütülüyor. http://www.bilisimuzmanlari.org/ adresinden dernek hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak, dernek faaliyetleri hakkında bilgi almak ve her ay yayınlanan ve birbirinden farklı konu ve röportajlarla hazırlanan dernek bültenine ulaşmak mümkün”

Somut projelerle geleceğiz
Başkanlığı dönemindeki hedefleri de aktaran Özcan, “Genç bir organizasyon olan Bilişim Uzmanları Derneği’nin kuruluş amacı bilişim uzmanlarının mesleki gelişmelerini, kurumsal kültürü ve dayanışmayı teşvik edecek faaliyetlerde bulunmak ve Türkiye’de bilgi teknolojileri ve iletişim alanındaki farkındalığı artırmak olarak özetlenebilir. Yeni dönemde de çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdüreceğiz. Bir önceki dönem yapılan etkinliklerin bazılarını gelenekselleştirmeyi ve farklı etkinliklerle zenginleştirmeyi planlıyoruz. Özellikle de bilişim uzmanları olarak hizmet verdiğimiz sektörde vatandaşların ilgisini çeken ve kafasını meşgul eden konularda bilgilendirici faaliyetlerde bulunmayı düşünüyoruz. Kısa süre içerisinde kafamızdaki düşünceleri somut projelere dönüştüreceğiz” dedi. Mehmet Özcan, Bilişim Uzmanları Derneği’nin sağladığı katma değerlerle ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı:
“Derneğin üyelerinin büyük bir kısmı oldukça genç. Geçtiğimiz iki yıl zarfında da hem derneğin kurulum sancılarını yaşadık hem de ciddi bir uygulama deneyimi elde ettik. Amacımız elektronik haberleşme alanında teknik, ekonomik ve hukuki düzenlemelerde uzmanlaşan, bilfiil içinde çalışarak on yıllık bir tecrübe birikimine sahip ciddi bir insan kaynağı potansiyelini öncelikle bir araya getirmekti. Bunu başardık. Artık bu potansiyeli ülke yararına nasıl kullanabiliriz, nasıl bir fark yaratırız sorusunu sormakla kalmayıp somut eylemler planlama ve gerçekleştirme şansına sahibiz.”
Bilişim Uzmanları Derneği’nin; yüksek katma değerli ürün, süreç ve hizmet üretiminin yer aldığı elektronik haberleşme sektörünün düzenleyici ve denetleyici kurumu olan BTK’da çalışan bilişim uzmanlarının bir araya geldiği bir sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayan Özcan, “Bu sebeple de sivil toplum örgütü olmanın bilinciyle ve kamu görevlileri olmanın sorumluluğuyla hareket ederek bir taraftan üyelerimizin mesleki gelişimine ve dayanışmasına katkı sağlamanın diğer taraftan da birikimimizi sektörde katma değer oluşturmaya yönelik kullanmanın önemli olduğunu düşünüyorum” yorumunu yaptı.
ETİKETLER : Sayı:914