e-toplum 02 EKİM 2011 / 15:36

BİT sektörüne mesleki standartlar geliyor

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) kapsamında, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kısaca UYEP uygulamaya konuldu. Bu bağlamda, Mesleki Yeterlilik Kurumunun meslek standartları ve yeterliliklerin geliştirilmesi, bireylerin mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesi çalışmalarında, sektöründe uzman kuruluşlara hibe sağlanıp Ulusal Yeterlilik Sisteminin daha hızlı uyarlanması planlanıyor.
Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründe uzman kuruluş olarak TÜBİDER’in hazırladığı proje hibe almaya hak kazandı. TÜBİDER, UYEP projesi kapsamında 366 bin avro tutarında kaynaktan hibe olarak faydalanacak.

24 ayda tamamlanması öngörülüyor
MYK Başkanı Bayram Akbaş, BİT sektöründe çalışanların mesleki yetkinliklerinin değerlendirmesi ve sınavlarının yapılması, çalışanlarda yeni yeterliliklerin aranması ve mevcut yeterliliklerinin geliştirilmesi, ölçme ve değerlendirmede kalite güvencesi sağlanması gibi görevleri üstlenmek üzere, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilerek yeni AB Destekli Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri  (VOC-TEST Merkezleri) kurulması ve geliştirilmesi görevinde TÜBİDER ile işbirliğine gidildiğini bildirdi.
Akbaş, TÜBİDER’in, bu projeyi hayata geçirerek BİT sektöründe çalışanların mesleki yetkinliklerinin değerlendirmesi, ölçme ve değerlendirmede kalite güvencesi sağlanması amacıyla VOC-TEST Merkezi kurmayı ve geliştirmeyi hedeflediğini söyleyerek 24 ay boyunca devam edecek olan projenin; İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, İzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri ve Antalya illerini kapsadığını açıkladı.

G-MIS
MYK’nın, TÜBİDER’in de aralarında olduğu 26 hibe projesinin azami verimlilikle yürütebilmesi için Hibe İzleme Bilgi Sistemi/G-MIS oluşturduğunu belirten Akbaş, “G-MIS sistemi; proje uygulama, tedarik, görünürlük ve kapasite oluşturma faaliyetleri konularında hibe faydalanıcılarının 7/24 başvurabileceği ve destek alabileceği bir sistem olarak tasarlanmıştır. MYK, TÜBİDER de dahil olmak üzere, tüm hibe faydalanıcıları katıldığı G-MIS eğitimleri düzenlemiştir. MYK tarafından hibe projelerine sağlanan eğitimlere ek olarak MYK, 24 aylık proje süresince hibe projeleriyle ilgili takip faaliyetleri gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.
Akbaş, mesleki standartların oluşmasıyla ilgili süreç hakkında ise şu bilgileri aktardı: “Görevlendirilen kuruluşlarca ilgili tarafların görüş ve önerileri de alınarak hazırlanan taslak standartların incelenmesi, öneri geliştirilmesi ve karar verilmesi, eksiklik ve hataların giderilmesi amacıyla ilgili sektör komitesine sunulmaktadır. Sektör komitelerinin inceleme ve değerlendirmelerinden sonra taslak standartlar MYK Yönetim Kurulunun incelemesi ve onayına müteakip Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standartları (UMS) niteliği kazanmaktadır. Yine Ulusal Yeterlilikler de Resmi Gazete’de yayımlanma dışında UMS’lere benzer bir süreçle hazırlanmaktadır.”

Test merkezlerini TÜBİDER kuracak
Bu projede TÜBİDER’in ana hedefi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bilişim sektörü için, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi kurmasına ve işletmesine katkıda bulunmak olduğunu belirten TÜBİDER Başkanı Erkin Fındık ise; “Mesleki standartları ve yeterlilikler çerçevesinde soru bankası oluşturulması, bilgi bankası çalışması, VOC-TEST merkezleri kurulması ve bu merkezlere ülkenin her yerinden kolayca ulaşmayı sağlayacak test merkezleri oluşturması hedeflenmektedir” dedi.
Meslek dallarının belirlenmesi süreciyle ilgili bilgi veren Fındık sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İstanbul Ticaret Odası koordinatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz mesleki standartların belirlenmesi çalışmaları sonucunda, öncelikle bilişim sektörünün meslek haritası oluşturulmuş ve standartların belirleneceği 19 meslek dalı belirlenmiştir. TÜBİDER, bu meslek dallarının içerisinden, özellikle bilişim bayi kanalını ilgilendiren altı meslek dalının standartlarının belirlenmesi konusunda görev almıştır.  VOC-Test Merkezleri projesinde ise sadece bahsettiğimiz alt meslek grubu bulunmaktadır.”
ETİKETLER : Sayı:840

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics
ETKİNLİKLER