e-toplum 09 MAYIS 2010 / 18:00

Bölgesel işbirliği için beşinci buluşma

5. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı, BTK’nın ev sahipliğinde 29-30 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. “Genşbandın Geleceği” başlığıyla gerçekleşen etkinliğin açılışı; Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy ve BTK Başkanı Tayfun Acarer’in konuşmalarıyla gerçekleşti. İki gün süren konferans kapsamında, ‘Düzenleyiciler Oturumu’, ‘İşletmeciler Oturumu’, ‘Yazılım, İnternet ve Siber Güvenlik’ ile ‘Türkiye’de IT Sektöründe Güncel Uygulamalar’ başlıkları altında dört ana oturum gerçekleşti.
Açılışta yaptığı konuşmada konferansın bölgesel önemini vurgulayan Binali Yıldırım, konferansın katılımcı ülkelere ve şirketlere işbirliği platformu sağladığını kaydetti. Sayısal uçuruma işaret eden Yıldırım, ülke çapında bölgeler ve vatandaşlar arası sayısal uçurumun daraltılmasına yönelik çalışmalarına değindi. “Bilişim sektörü açısından Avrupa da yedinci, dünyada 13. sırada yer alıyoruz. Türkiye’de 33 milyar dolar büyüklüğe sahip bir bilişim sektörümüz var” diyen Yıldırım, 2009 yılında pazara yapılan toplam yatırımın ise 4.3 milyar dolar olduğunu ifade etti.
Son beş yılda yapılan düzenlemelere değinen Yıldırım, “Türkiye’de halen sabit abone sayısı 16.6 milyon. Penetrasyonun nüfusa göre yüzde 23 hane halkına göre ise yüzde 98’dir. Mobil  sektörde yüzde 90 penetrasyon ile 65 milyon abone mevcut” dedi. Nüfusun yüzde 99’unun mobil kapsama alanı içinde olduğunu kaydeden Bakan Yıldırım, 2010 yılının sonuna kadar nüfusu 250’nin üzerinde olan tüm yerleşim noktalarında; 2011 yılı sonuna kadar da tüm yerleşim yerlerinde mobil kapsamanın sağlanacağını belirtti.
Pazar boyutu 2023’te 160 milyar dolar olacak
Türkiye’de bilgisayarlaşma oranıyla birlikte internet kullanımının da hızla yaygınlaştığına işaret eden Yıldırım, yaklaşık 35 milyon internet abonesinin olduğunu kaydetti. Bu rakamın yeterli olmadığını kaydeden Yıldırım, “2023 vizyonu çerçevesinde 2013’te 55 milyon; 2023’te ise 75 milyon vatandaşa erişim sağlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. Bakan Yıldırım, 2023’te dönüşüm vizyonu kapsamında pazarın boyutunu 160 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
‘Bilişim Adası’ vizyonu
Yaptığı konuşmada KKTC’de hayata geçirilen ve geçirilmesi hedeflenen bilişim projeleri hakkında bilgi veren Hasan Taçoy, altyapı ve iyileştirmeye yönelik düzenlemelere değindi. Bilişim Adası yaklaşımına işaret eden Taçoy, benimsedikleri serbest bölge modeliyle ticaret ve Ar-Ge’nin hızlandırılmasını amaçladıklarının altını çizdi. Taçoy, rekabet ortamında daha güçlü hale gelmek ve bölge için cazibe merkezi olmayı hedeflediklerini vurguladı. Taçoy konuşmasında e-Devlet konusundaki çalışmalarına da dikkat çekti.
Bölgesel sinerji
Tayfun Acarer, yaptığı konuşmada son dönemde bölgede işbirliği platformunun yapılandırılması yolundaki adımlara ve bölgesel konferanslarla sağlanan sinerjiye değindi. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplumsal dönüşüme neden olduğunu kaydeden Acarer, “Bu teknolojik değişiklikler, ülkelerimizde bilgi toplumuna geçişin de zeminini  hazırlıyor. Ben, bu nedenle bilişim sektörünün; tüm bölge ülkeleri açısından büyük fırsatlar içerdiğini düşünüyorum” dedi.
Bilişim sektöründe istihdam yatırımı konusunda görüş bildiren Acarer, bu konuda sektörün avantajlı konumda olduğunu aktardı. Acarer, konuyla ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçlarını aktardı: “Bir kişilik istihdam temin etmek için devletlerin yapması gereken yatırım miktarı; imalat sektöründe 90 bin dolar, tarımda 40 bin dolar ve bilişim sektöründe ise 4 bin dolardır. Buna karşılık istihdam edilen kişilerin temin ettikleri katma değer ise bilişim sektöründe 30 bin dolar, sanayide 8 bin dolar ve tarım sektöründe ise 4 bin dolardır.”

Caspian Telecoms’da buluşma

Aynı hafta bölge ülkelerini buluşturan bir diğer etkinlik ise Caspian Telecoms Türkiye Bölgesel Hazar, Orta Asya, Rusya ve Karadeniz Ülkeleri Telekomünikasyon ve BT Konferansı oldu. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen etkinlik, 28-29 Nisan tarihlerinde katılımcıları buluşturdu. Etkinlik kapsamında yer alan oturumlarda; bölge ülkeleri kamu ve özel sektör temsilcileri faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bolgesel2Konferans değerlendirmesi

BTK Kurul II. Başkanı Galip Zerey, 5. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı ile ilgili şu görüşleri bizimle paylaştı:
“Konferans, aralarında 15 değişik ülkeden 28 yabancı konuğun bulunduğu 300’den fazla katılımcıyı biraraya getirdi ve başarılı bir şekilde tamamlandı.
Konferans esnasında, Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Hırvatistan, Ürdün, Suriye ve Sudan’dan katılan konuk katılımcılarla, Kurul Başkanımız Dr. Tayfun Acarer ile ben ikili görüşmelerde bulunduk. Bu görüşmelerde, ikili işbirliği kapsamında Mutabakat Zaptı imzalanmış ülkeler ile bu işbirliklerinin ilerletilmesi ve elektronik haberleşme sektöründeki düzenlemelere ilişkin tecrübe paylaşımının sağlanması konusunda mutabık kalınmıştır. Diğer taraftan ülkemizde uygulanan Mobil Cihaz Kayıt Sistemi ve Numara Taşınabilirliği gibi başarılı çalışmalar konusunda kurumumuz tarafından eğitim olanağı sunulabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca kurumumuzun ikili işbirliklerine verdiği önem vurgulanarak işbirliği yapılan ülke sayısının artırılmasının önemine işaret edilmiştir.
Konferansın sağladığı önemli bir diğer olanak da şirketler açısından olmuştur. Konferansa katılım sağlayan ülke temsilcileri ile sektörde faaliyet gösteren şirket yetkililerinin görüşmeleri için uygun bir ortam da sağlanmaya çalışılmıştır. “

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics