e-toplum 16 ARALIK 2013 / 08:03

BT’nin ekonominin yanı sıra sosyal kalkınmanın da motoru olduğu kabul edilmeli

Türkiye Bilişim Derneği tarafından, Türkiye BT politikalarının belirlenmesi ve ilgili taraflara yol göstermesi amaçlı bir rapor hazırlandı.

Rapora göre; BT sektörünün 2013 için vergisiz teşviklerle, ciddi şekilde gelişmesi bekleniyordu ancak teşvik ve desteklerde fazla gelişme olmadı. Sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ‘Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’ ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknoloji girişimcilerine sağladığı teşvik ve destekler yürürlüğe kondu. UDHB, bilişim ve çok üst teknolojik ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarına 300 milyon TL kaynak ayırdıklarını, bu bütçeyi 2013 yılında kullanmaya başlayacaklarını açıkladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da, geliştirdiği teknolojik ürünü yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak ve pazarlamak isteyen girişimcilere, 50 bin TL kadar hibe desteği (Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı) vereceğini duyurdu. Diğer gelişmişlik göstergeleri gibi BT’nin de yaygın ve etkin kullanımı, ülkemiz için büyük önem taşıyor. Ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak duruma gelmiş olan bu sektörün, ulusal sermaye ve yatırımlarla büyümesi, ihracat içindeki payının artırılması, yeni iş alanları yaratmak üzere devlet tarafından desteklenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda BT sektöründe ‘bulut bilişim’, ‘akıllı uygulamalar’, ‘mobil’ ve nesnelerin interneti (M2M) alanında daha çok yeni proje göreceğiz. 2012’de bulut bilişim yatırımları dünyada hızla arttı ve 109 milyar dolara erişti. Bulut bilişim yatırımlarının 2013’te dünyada 150 milyar doları bulması öngörülüyor. Geleceğe dair yapılan her türlü öngörü ve çalışmada, mevcut durumdaki BT kullanım kapsamını önemli şekilde değiştirmediği sürece Türkiye’nin BT alanında sadece bir tüketici ülke olarak yer almaya devam edeceği gösterilmektedir. Bu nedenle BT sektörünün yalnız ekonomik kalkınmanın değil, sosyal kalkınmanın da motoru olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Bugün artık BT’nin kullanımı, sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası halini almıştır.

Devlet eliyle gerçekleştirilen işlemlerde BT araçları yaygın ve elverişli bir şekilde kullanılmalı
“Türkiye’nin bilişim toplumuna dönüşebilmesi, ancak ve ancak, toplumun geniş kesimlerinin BT sektöründeki mal ve hizmetlerden yararlanmasıyla mümkündür” denilen raporun girişi şöyle devam ediyor: Bunun en önemli koşulu ise devlet eliyle gerçekleştirilen işlemlerde BT araçlarının yaygın ve elverişli bir şekilde kullanılmasıdır. Bu rapor, BT sektörü ile ilgili olarak kamu, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör araştırma şirketleri tarafından yayınlanan raporlara alternatif değildir. Söz konusu raporları eleştirmek veya geliştirmek amacıyla da hazırlanmamıştır. Raporun, tablo, grafik gibi araştırma sonuçlarından mümkün olduğu kadar arındırılarak, çok öz olarak hazırlanmasına özen gösterilmiştir. TBD Yönetim Kurulu tarafından Bilişim 2013 Danışma Kurulu üyelerinin görüşüne sunulmuş olan rapor, gelen öneri ve eleştiriler çerçevesinde gerekli güncellemeden geçmiştir.”
ETİKETLER : Sayı:950

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics