e-toplum 17 ARALIK 2014 / 12:11

BThaber’e büyük görev düşüyor

Bilindiği üzere, merkezi yönetim bütçesi kullanılarak yürütülecek projelerin Yatırım Programı’nda yer alması gerekiyor. Projelerin, Yatırım Programı’na alınması süreci, kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını belirlemeleri ve bu ihtiyaçlara uygun proje önerileri geliştirmeleriyle başlayan, Kalkınma Bakanlığı’nın da bu önerileri belirli önceliklere göre değerlendirmesiyle devam eden ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın yasalaşmasıyla sonuçlanan oldukça uzun ve makroekonomik ve sektörel dengelerin dikkatlice gözetildiği hassas bir süreç.

Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı Emin Sadık Aydın

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından teklif edilen bilişim projeleri de bu süreçte dikkatlice inceleniyor. Bu bağlamda, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından hazırlanan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Proje Hazırlama Kılavuzu ile hem proje teklif sürecinde kurum ve kuruluşlara rehberlik etmek hem de yatırım projelerinin başarısı için kritik önemde olan planlama aşamasında olgunlaşmış projelerin ortaya çıkmasını sağlamak amaçlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen projelerin büyüklükleri düşünüldüğünde, ülke kaynaklarının etkin kullanımı açısından bu projelerin planlama aşamasının ne derecede önemli olduğu açıkça gözüküyor. Zira, 2002 yılında yüzde 2.9 olan bu oran 2014 yılında yüzde 7.8 olarak gerçekleşti. Bu oranın geçtiğimiz yıl da aynı düzeyde olduğu düşünülecek olursa, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim alanında yürüttükleri projelere olan ilgisinde bir azalma beklenmiyor. Bilakis, ‘Bulut Bilişim’ ve ‘Büyük Veri’ gibi yeni teknoloji uygulamalarıyla ‘Açık Veri’ gibi kamu verisinin katma değerli yeni uygulamaların geliştirilmesini amaçlayan yaklaşımlarla bilişim projelerinin toplam kamu yatırımları içindeki payının daha da artacak olmasını beklemeliyiz.

Sonuç olarak, önümüzdeki yıllarda, gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetim tarafında yürütülecek BİT projelerinin kamu yatırımları içindeki payının çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Bu artışın elbette ki BİT sektörüne olumlu etkileri olacaktır. Ancak, bu etkinin yalnızca kamu alımlarının büyüklüğüyle sınırlı kalmaması, bu alımların özel kesim yatırımlarını tetikleyici bir etki oluşturması en büyük beklentimiz. Bu noktada, özel kesimin bu dönüşüm sürecine hızlı bir şekilde adapte olması konusunda, geçtiğimiz 20 yılda olduğu gibi, BThaber gazetesine büyük bir görev düşüyor. Ben bu görevi layıkıyla yerine getireceğinize olan inancımı ifade etmek istiyorum ve yayın hayatınızda nice 1000. sayılara ulaşmanızı diliyorum.

 

 
ETİKETLER : 1000