e-toplum 21 KASIM 2010 / 18:00

BTK 2011 iş planını açıkladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2011 iş planını açıkladı. 2011 yılında BTK’nın iş planındaki genel amaçları, tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi, etkin rekabet ortamının sağlanması ve geliştirilmesi, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, bilgi toplumu oluşumunun desteklenmesi ve kurumsal yapının geliştirilmesini kapsıyor.

e-Denetim geliyor
BTK 2011 iş planında ön plana çıkan konuların başında ise denetimlerin artırılması geliyor. BTK’nın yetkileri arasında yer alan denetimler konusunda önemli bir adım ise “e-Piyasa Gözetimi ve Denetimi” (E-PGD) altyapısının kurulması olacak. BTK Aralık 2013 yılında tamamlamayı öngördüğü sistem ile denetçilerin piyasa gözetimi ve denetiminin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi için gerekli altyapı hazırlıklarının yapılmasını ve böylece telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (TTTE) Yönetmeliği’ne uygunluğunu etkin ve efektif olarak denetlemesini hedefliyor.

Numara Yönetim Sistemi
BTK 2011 yılında tamamlamayı öngördüğü bir başka proje ise Numara Yönetim Sistemi olacak. BTK, elektronik haberleşme şebeke, altyapı ve hizmetlerine ilişkin numara kaynağının planlanması, plana uygun olarak yönetiminin sağlanması, numara kaynağına yönelik ilgili raporlamaların alınması ve benzeri işlemlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla Numara Taşınabilirliği Sistemi’nin bir modülü olarak planlanan Numara Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları yürütecek.

İşletmecilerin denetimi
Elektronik haberleşme sektöründe hizmet veren işletmecilerin, kurum tarafından yapılan düzenleme ve yetkilendirmelere uygun faaliyette bulunup bulunmadıklarının denetiminin yapılması 2011 yılı boyunca gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Denetim sürecinde yönetmelikler çerçevesinde Elektronik Servis Hizmeti Sağlayıcıları da 2011 yılı içinde denetimden geçecek.

IPv6 için çalışmalar hızlanacak
Türkiye’de IPv6’ya geçişin gecikmemesi, geçiş maliyetlerinin artmaması ve rekabetçi olma fırsatının kaçırılmaması için IPv6’ya geçişin planlanmasını amaçlayan BTK, TÜBİTAK – ULAKBİM, Gazi Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile birlikte TÜBİTAK KAMAG 1007 Projeleri kapsamında bir proje başlattı. 2011 yılında tamamlanacak olan “Ulusal IPv6 Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi” ile ulusal ölçekte IPv6’ya geçiş stratejileri belirlenecek ve IPv6 konusundaki araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin önünü açacak yaygınlaştırma ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

“Felaket Yönetim Sistemi” kurulacak
BTK, bünyesinde yer alan bilgi teknolojileri sistemlerinin, felaket durumlarında ya da yaşanacak arızalarda kesintisiz olarak hizmet verebilmesi ve kritik görevlerini yerine getirebilmesi, bu sistemlerde yer alan verilerin yedeklenerek olası kayıpların önüne geçilmesi için kurum bünyesinde Felaket Yönetim Sistemi’nin kurulmasını 2011 yılında planlıyor.
ETİKETLER : Sayı:796

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics