e-toplum 10 HAZİRAN 2013 / 08:01

BTK 2013 ilk çeyrek verilerini açıkladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından, Türkiye Elektronik Haberleşme sektörünün 2013 yılı 1. çeyrek
(Ocak-Şubat-Mart), üç aylık pazar verileri raporu yayımlandı.

BTK’nın açıklamasına göre, üç aylık veri raporu; Türkiye Elektronik Haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin BTK’ya göndermiş oldukları veriler esas alınarak hazırlandı ve rapor kapsamında 2013 yılı birinci üç aylık dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait veriler önceki dönemlerle  kıyaslamalı olarak incelendi.

2013 yılı birinci üç aylık dönemde net satış geliri 8 milyar TL
Rapora göre; Elektronik Haberleşme sektöründe toplam gelirlerin yıllar itibarıyla gelişimine bakıldığında; özellikle mobil hizmetlerden elde edilen gelirler başta olmak üzere artış yaşandığı görülüyor. Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin, 2011 yılında 22,3 milyar TL’yi aşan toplam net satış gelirleri 2010 yılına göre yaklaşık yüzde 5 oranında artış gösteriyor. 2012 yılında ise net satış gelirleri yüzde 6,5’lik artışla 23,8 milyar TL’yi aşıyor. 2012 yılında toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 29,11’ini Turkcell, yüzde 23,92’sini Türk Telekom, yüzde 14,45’ini Vodafone, yüzde 11,06’sını Avea ve yüzde 21,46’sını diğer işletmeciler elde etti. 2013 yılı birinci üç aylık dönemde; Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Diğer işletmecilerin net satış gelirleri 2013 yılı birinci çeyrekte yaklaşık 1,8 milyar TL oldu. Böylece sektörde faaliyet gösteren tüm işletmecilerin toplam gelirleri 2013 yılı birinci çeyreği için yaklaşık 8 milyar TL’ye ulaştı.

Yatırımlar - İnişler - Çıkışlar
2013 yılı birinci çeyreğine bakıldığında; Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin toplam yatırım miktarının yaklaşık 557 Milyon TL olarak gerçekleştiği görülüyor. Toplam yıllık yatırım bilgilerine bakıldığında; 2012 yılı sonunda bir önceki yıla kıyasla Türk Telekom’un yatırımı yüzde 4,3 oranında ve aynı dönemler için Turkcell’in yatırımları yüzde 5,9 oranında artarken, Vodafone yatırımları yüzde 26,4, Avea yatırımları ise yüzde 5,4 oranında azalıyor. Pazarda faaliyet gösteren diğer işletmecilerin 2013 yılı birinci çeyrek yatırım bilgilerine göre; diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 495 milyon TL yatırım gerçekleşti.

Mobil trafik çok hızlı
Türkiye Elektronik Haberleşme sektöründe; sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik miktarına ve dağılımına bakıldığında, yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarının düştüğü görülüyor. 2012 yılında, bir önceki yıla göre toplam trafik miktarı yüzde 12 artarak 189,2 milyar dakikaya ulaşırken bu trafiğin yaklaşık yüzde 90’ını mobil trafik oluşturuyor. 2012 yılı birinci çeyrekte yaklaşık 44,4 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, 2013 yılı birinci çeyrekte yaklaşık 47,2 milyar dakika olarak gerçekleşti.

Tüketici şikayetleri en çok GSM hizmetlerinden!
Toplam şikâyetlerin sektör bazında dağılımına bakıldığında, en fazla şikâyetin yaklaşık yüzde 50 oranında GSM hizmetleri ile ilgili olarak yapıldığı görülüyor. GSM’i yüzde 32,50 ile internet, yüzde 11,25 ile uydu platform, yüzde 5,83 ile sabit telefon ve yüzde 0,59 ile kablo tv izliyor.
ETİKETLER : Sayı:925

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics