e-toplum 17 ARALIK 2014 / 13:30

Büyüme için katma değer üretmek şart

Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojilerinin geçirdiği evrimi ayrı ayrı değerlendirirsek, iletişim sektörünün serbest rekabet, ekonomik ölçek ve denetim alanlarında, bilgi teknolojileri sektörüne göre daha iyi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz.  İletişim sektöründeki abone sayıları, verilen hizmetler ve pazar paylarına bakıldığında yarattığı gelir, vergi, istihdam Türkiye ekonomisi için önemli değerlere ulaşmıştır.

TÜBİSAD Başkanı Prof. Kemal Cılız

Bilgi teknolojileri alanında ise daha dağınık bir pazar görünümü vardır ve sektör gerçek potansiyelini gerçekleştirememiştir. Sektör büyük oranda ithalata dayalı ve donanım ağırlıklı olarak büyümüştür. Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş pazarlardaki sektör dağılımında yazılımlar ve hizmetler ortalama pazarın yüzde 60’ını, donanım ise yüzde 40’ını oluşturmaktayken, Türkiye’de bu oran yüzde 20 ve 80 civarında gerçekleşmektedir. KOBİ’lerimizde de bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım oranı düşük seviyelerdedir.

Türkiye'nin ekonomik anlamda arzu edilen büyüme hızını yakalayabilmesi için katma değer üretmesi şarttır. Bilgi teknolojilerine GSMH içinde ayrılacak her bir birim yatırım 1.6 lık bir çarpan etkisi ile büyümeye katkı sağlamaktadır. Bu da ancak toplam sektör içinde katma değerin yüksek olduğu yazılım ve hizmet payının daha da artması ile gerçekleşebilecektir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, stratejik sektör olarak devletin tüm kurumları ve Türkiye ekonomisinin tüm paydaşları ile koordineli olarak, bütüncül bir devlet politikası çerçevesinde ekonomik büyümemizin temeli olarak konumlandırılmalıdır. Türkiye ekonomisinin, uluslararası düzeyde daha iyi rekabet edebilir ve bu rekabeti sürdürebilir bir noktaya taşınabilmesi için teknolojik bilgi üretimine, ileri teknoloji ve bilgi kullanan sanayi ve hizmetlerde yoğunlaşmaya önem vermemiz gerekmektedir

Bilgi toplumuna geçiş süreci ve Türkiye’nin bu alanda bir dönüşüm yaşaması toplumun geniş kesimlerince benimsenmelidir. Bu aşamada medyaya büyük bir rol düşmektedir. Kamuoyunu aydınlatmak, konuyu ilgili tüm paydaşlara etkin şekilde duyurmak, ihtiyaç oluşturmak, çözüm yollarını göstermek bu süreçte oldukça önemlidir.  İşte bu noktada sektör yayıncılığının önemli olduğuna inanıyoruz. BThaber yayına başladığı günden bu yana, sektördeki gelişmeleri,  sektörün önündeki sorun ve fırsatları, dünyadaki eğilimleri her hafta düzenli olarak gündeme getirmiş, bilişim sektörünün tüm paydaşlarına yol gösterici bir rol üstlenmiştir.

BThaber’in 1000. sayısını kutluyor ve daha uzun yıllar başarılı yayın hayatının devam etmesini diliyoruz.
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics