e-toplum 27 NİSAN 2015 / 10:29

Çalışmalar ‘Sporda Dijital Dönüşüm’ için

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nün tüm faaliyetlerini içerecek şekilde başlatılan ‘Sporda Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında, 4-5 Nisan tarihinde Antalya’da ‘Rehber Çalıştayı’ düzenlendi.

Spor Genel Müdürlüğü’nün artan ihtiyaçları ve teknolojik gelişmelerin iş süreçlerine uygulanarak kamu hizmetlerinin sorunsuz, hızlı, güvenilir ve sağlıklı işletilmesine imkân sağlaması sebebiyle Spor Genel Müdürlüğü’nün tüm faaliyetlerini içeren ‘Sporda Dijital Dönüşüm Projesi’ Kasım 2014 tarihinde başlatılmıştı. Bu proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi ve Spor Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Bilgi İşlem Şubesi personellerinden oluşan 8 kişilik proje ekibi tarafından Spor Genel Müdürlüğü’nün 25 biriminde yazılımlar için yüz yüze ön analiz çalışmaları yapıldı.

Dönüşüm Çalıştayı da düzenlenecek

Proje kapsamında yapılan ön analiz çalışmaları 255 sayfalık Analiz Rehberi Raporu olarak konsolide edildi. Bu rapor içeriği; Spor Genel Müdürlüğü birimlerinden katılan 98 personelle Antalya’da gerçekleştirilen Rehber Çalıştayında kurum birimlerini temsil eden personelin görüşüne sunuldu. Çalıştayda panel modelinde yapılan 6 oturumda toplam 32 personel aktif konuşmacı olarak yer aldı. Çalıştayda dile getirilen 80 iş kalemi üzerinde 130 talep ve görüş analiz çalışmalarında yapılacak düzeltme ve ekleme için kayda geçirildi. Yapılacak detaylı analiz ve yazılım geliştirmeleri sonrasında da süreç iyileştirme çalışmaları için mayıs ayı sonunda ‘Dönüşüm Çalıştayı’nın daha geniş katılımla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Spor Genel Müdürlüğü yazılım ihtiyaçlarının fazlar halinde analiz edilerek geliştirileceği bu projede; ilk faz çalışmalarının 2015 yılı 3.çeyreğinde, ikinci faz çalışmalarının 2015 yılı sonunda ve ağırlıklı olarak sunulan hizmetlerin e-Devlet hizmetine dönüştürülmesinin hedeflendiği üçüncü faz çalışmalarının da 2016 yılı ilk yarısında bitirilmesi planlanıyor.

 
ETİKETLER : 1019

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics