e-toplum 02 EYLÜL 2013 / 08:02

Çocuklar her gün TV izliyor, ödevlerini internette yapıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verdiği bilgiye göre; 2013 yılı nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın kapsamı ilk defa 06-15 yaş grubu çocukları da içerecek şekilde genişletildi.

Araştırmada; 6-15 yaş grubu genel olmak üzere, farklılıkları daha iyi gözlemleyebilmek için 06-10 ve 11-15 yaş grubu ayrımında bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanımı, kullanım sıklığı ve kullanım amaçları yanında medyayla ilişkileri de irdelendi.

06-10 yaş grubunda ortalama bilgisayara başlama yaşı: 6
06-15 yaş grubundaki bilgisayar kullanan çocukların bilgisayar kullanmaya başlama yaşı ortalama 8 iken, 06-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 6, 11-15 yaş grubunda ise 10’dur. 06-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların internet kullanmaya başlama yaşı ortalama 9’dur. İnternet kullanan çocukların internet kullanmaya ortalama olarak başlama yaşı 06-10 yaş grubunda 6 iken, 11-15 yaş grubunda ise 10’dur. 06-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 24,4’ü kendi kullanımına ait bilgisayara sahip iken, yüzde 13,1’i cep telefonuna ve yüzde 2,9’u oyun konsoluna sahip. 06-15 yaş grubundaki çocukların bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanım oranları sırasıyla yüzde 60,5, yüzde 50,8 ve yüzde 24,3’tür. Bu oranlar 06-10 yaş grubundaki çocuklarda sırasıyla yüzde 48,2, yüzde 36,9 ve yüzde 11 iken, 11-15 yaş grubundaki çocuklarda ise sırasıyla yüzde 73,1, yüzde 65,1 ve yüzde 37,9’dur.

İnternette hem ödev yapıldı hem oyun oynandı
Haftalık ortalama internet kullanım süreleri dikkate alındığında; 06-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların yüzde 38,2’si interneti iki saate kadar, yüzde 47,4’ü üç ile on saat arasında, yüzde 11,8’i on bir ile yirmi dört saat arasında yüzde 2,6’sı ise yirmi dört saatin üzerinde kullanıldı. 06-15 yaş grubu çocuklar internette en çok yüzde 84,8 ile ödev veya öğrenme amacıyla kalırken, bunu yüzde 79,5 ile oyun oynama, yüzde 56,7 ile bilgi arama, yüzde 53,5 ile sosyal medya ağlarına katılma takip etti. İnternet kullanım yerlerine göre ise yüzde 65,6 ile ev ilk sırada yer aldı. İnternet kafe, 06-15 yaş grubu internet kullanan çocukların yüzde 21,4’ü, 06-10 yaş grubunun yüzde 8,7’si, 11-15 yaş grubunun ise yüzde 28,8’i tarafından tercih edildi.

Cep telefonu kullanma yaşı 7’ye düştü
06-15 yaş grubundaki cep telefonu kullanan çocukların ortalama cep telefonu kullanmaya başlama yaşı 10 iken, 06-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 7, 11-15 yaş grubunda ise 11’dir. Cep telefonu kullanım amaçları arasında ilk sırayı yüzde 92,8 ile konuşma alırken, bunu yüzde 66,8 ile oyun oynama, yüzde 65,4 ile mesajlaşma ve yüzde 30,7 ile internete girmek takip etti. Cep telefonu kullanan 06-10 yaş grubu çocukların yüzde 80’i, 11-15 yaş grubu çocukların ise yüzde 62,9’u cep telefonu üzerinden oyun oynarken, 06-10 yaş grubu çocukların yüzde 29,4’ü, 11-15 yaş grubu çocukların ise yüzde 76,2’si mesajlaştı.

06-10 yaş çizgi film, 11-15 yaş dizi film izledi
06-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 92,5’i hemen her gün TV izledi. Bu oran 06-10 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 94,8 ve 11-15 yaş grubu çocuklarda ise 90,2’dir. Günde ortalama dört saatin üzerinde TV izleyen çocukların oranı 06-15 yaş grubunda yüzde 12 iken, 06-10 yaş grubunda yüzde 12,5, 11-15 yaş grubu çocuklarda ise yüzde 11,6’dır. 06-10 yaş grubu çocuklarda en çok izlenen program türü yüzde 93,8 ile çizgi film iken 11-15 yaş grubu çocuklar tarafından en çok izlenen program türü ise yüzde 76,8 ile film ve diziler oldu. 06-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 16,6’sı basılı ortamda gazete, yüzde 15,8’i dergi okudu. Aynı yaş grubundaki çocukların yüzde 19,1’i gazeteyi, yüzde 14,3’ü dergiyi hemen her gün okurken, yüzde 10,3’ü gazeteyi, yüzde 16,3’ü dergiyi iki üç ayda bir okudu. Basılı ortamda gazete ve dergi okuma oranı 06-10 yaş grubu çocuklarda yüzde 9,7 ve yüzde 10,1 iken, 11-15 yaş grubu çocuklarda yüzde 23,6 ve yüzde 21,6’dır. 06-15 yaş grubundaki çocuklar gazetede en çok yüzde 40,9 ile TV, magazin, eğlence yazılarını, dergide ise yüzde 42,2 ile çocuk dergileri okudu. 06-10 yaş grubu çocuklarda yüzde 34,2 ile komedi ve mizah yazıları en çok okunurken, dergi türüne göre yüzde 72 ile çocuk dergisi okundu. 11-15 yaş grubu çocuklarda ise bu oranlar yüzde 45,7 ile en çok TV, magazin, eğlence haberleri, yüzde 31,7 ile bilim ve teknik konulu dergiler oldu.
ETİKETLER : Sayı:936

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics