e-toplum 11 EKİM 2010 / 18:00

Datasel, Filistin sağlık reformunu üstlendi


Filistin Devleti Sağlık Bakanlığı, ‘Filistin Sağlık Sektörü reformu ve geliştirme projesi (The Flagship Project)’ çerçevesinde dinamik ‘Milli Sağlık Enformasyon Sistemi (NHIS) Gerçekleştirme Projesi’ni, Datasel’in yerel bir şirket ile temsil edildiği ortaklık (Joint Venture) üstlendi.
Filistin Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık reform projesi kapsamında, 5 hastane ve 9 polikliniğin, hastane bilgi yönetim sistemine kavuşturulması amaçlanan bu ilk aşamasında, Filistin Hükümeti Başbakanı Selam Feyyaz, Sağlık Bakanı ve FLAGSHIP kurumu yöneticilerinin katıldığı törenle başladı.
NHIS projesinin ana hedeflerden biri, sağlık reformunun gerçekleştirilmesi sürecinde, sağlık alanında, doğru verilerin toplanması ve bunun sonucu olarak karar vericilere, bilgi temelli kararların alınmasına yönelik gerekli altyapıyı sağlamak olacak. NHIS ile, Batı Şeria ve Gazze’de, sağlık hizmeti sunan kurumların tam bir bütünleştirme ve koordinasyonu sağlanarak, sağlık hizmet kalitesinin yükseltilmesi, etkinlik ve verimliliğin sağlanması amaçlanıyor.
Projenin ilk adımı tamamlandığında, yaklaşık 1.2 milyon sağlık verisi elektronik ortama aktarılmış ve yüzde 53 Batı Şeria nüfusu sağlık hizmeti kapsamına alınmış olacak.
Proje kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan Ramallah’da bulunan sağlık kompleksi içerisinde bir veriambarı kurulacak, tüm hastaneler yerel uygulama sunucuları ile,
diğer birimler ise doğrudan merkezi sisteme bağlanarak tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tüm donanım ve ağ birimlerinin yedekli olarak tasarlandığı sistemde birde Nablus yerleşkesinde felaket kurtarma merkezi kurulacak.
Merkezi veritabanı mimarisi sayesinde ülke genelindeki her noktadan tüm sağlık verilerine ulaşabilmek mümkün olacak, demografik bilgiler, tıbbi bilgiler, randevu, satın alma, performans, sevk zinciri gibi işlemler merkezi olarak takip edilecek.
Ülkenin en ücra köşelerindeki kliniklerin de proje kapsamında yer alması ile Sağlık Bakanlığı içerisinde ayrıca bir BI (iş zekâsı) çözümü ile tüm raporlama ve projeksiyon ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.
ETİKETLER : Sayı:791

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics