e-toplum 17 ARALIK 2014 / 11:48

Değişimin nabzını tutuyorİnternetin tarihi, insanlık tarihi yanında zikredilmeyecek kadar kısa bir dönemi kapsamasına rağmen, dönüştürücü gücü, etkisi, dünyayı avuçlarımıza getirmesi itibarıyla insanlık tarihinin bütün dönemlerinde gerçekleşen yeniliklerden, keşiflerden, buluşlardan daha derin bir etki bıraktı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan

Bu etki, kendisini değiştirerek, dönüştürerek, hayatın her alanını kapsayan bir kuşatıcılıkla devam ediyor. Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, dönüştürme, bilgi-değer ilişkisi bağlamında insanlık tarihin hiçbir döneminde sahip olamadığı fırsat ve imkânlara sahip oldu. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde ‘üretilen’ bir bilginin, dünya geneline dağılımı ve tekabül ettiği başka şeylerle buluşması saniyelerle ölçülür hale geldi. Dünyanın herhangi bir yerinde üretilen yeni bir üründen haberdar olma durumu da aynı şekildedir. Bugün iletişim aygıtlarının bir an için kısa süreli de olsa devre dışı kaldığını tahayyül etmemiz konunun ne kadar çok boyutlu, kuşatıcı ve etkileyici olduğunu gösteriyor. Sosyal, ekonomik, kültürel hayatın, hizmet sektörlerinin bilişim teknolojileriyle hayati bağı bir yana,  bilgi teknolojileri başlı başına devasa bir sektör oldu. Bilişimdeki bu gelişme, ulusal, bölgesel ve küresel güvenlik algılarını da değiştirdi. Bugün siber güvenlik meselesi bir ulusal güvenlik konusu olduğu kadar bir küresel güvenlik konusu olarak da ele alınıyor. Fotoğrafı George Orwell’in 1940’larda yazdığı 1984 kitabındaki ‘BÜYÜK AĞABEY HER ŞEYİ GÖZETLİYOR’ bağlamından okuyanlar da kuşkusuz haksız değil. Ancak ülkemiz ve gelişmiş ülkeler, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması, özel hayatın gizliliği ve kutsallığı konularında yasal dayanağı olan bir hassasiyet geliştirdi.

BT Haber’in tanıklığı ve oluşturduğu ‘yazılı bellek’ önemli

Bilişim kuşkusuz özgürleştirmektedir. Bu özgürlük birey olarak bütün insanların özgürlüğüne saygılı ve ölçülü olduğumuz kadar anlamlı ve değerlidir. Başkasının özgürlük alanına, mahremiyetine halel getiren bir özgürleşme sorunludur ve dünya bu sorunla baş etmeye mahkûmdur. İnternetin yazılı basının pabucunu dama atacağı, kitabın ve yazılı medyanın etkisizleşeceği zamanında çok tartışıldı. Bunun böyle olmadığını zaman gösterdi. Umberto Eco’nun bir söyleşisinde dediği gibi, internet ne kadar gelişirse gelişsin, kitap/yayın tekerlek gibidir, icat edildiği günden bu yana değerinden bir şey kaybetmemiştir. Bu açıdan, ülkemizdeki bilişim teknolojilerinin gelişim ve uygulamasının nabzını tutan ve 1000 sayıyı geride bırakan BT Haber’in tanıklığı ve oluşturduğu ‘yazılı bellek’ önemlidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Nice sayılara…

 

 
ETİKETLER : 1000

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics