e-toplum 29 OCAK 2018 / 00:32

Dönüşümde alacak yolumuz var

Dijitalleşme konusunda uzmanlığa sahip yaklaşık 100 teknoloji uzmanıyla anket çalışması gerçekleştiren Expertera, Türk firmalarının dijital dönüşümü hangi düzeyde yaşadığını ortaya koydu.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji uzmanlarının tümü aktif iş hayatında yer alırken, bir bölümü ise esnek zamanlı çalışarak içinde bulundukları sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Teknoloji uzmanlarına göre, Türk firmalarının dijital olgunluğu, ortalamanın biraz üstünde olmak kaydıyla orta düzeyde seyrediyor. Genel dijital olgunluk düzeyine 7 üzerinden 4.3 ortalama not veren uzmanlar, firmaların katetmesi gereken önemli bir mesafe olduğu kanısında. Verilen not düzeyinin en önemli göstergesi ise firmalarda dijital dönüşümün başlamış olması.

Dijital dönüşüme başlamış ve başarılı bir rota izleyen şirketlere bakıldığında, bu firmaları başarıya taşıyan faktörlerin öncelikle doğru stratejinin belirlenmesi ve uygulaması, kurum içi yenilikçi kültür yaratılması ve yeterli bütçe ayrılması öne çıkıyor. Ankete katılan uzmanların yüzde 62‘si insan ve teknolojinin iletişimi ve entegrasyonunun dijital dönüşümdeki en kritik konu olduğu ve kurumların bu konuda hala gelişime çok açık olduğu kanısında. Expertera uzmanlarının yüzde 80’i en geç 10 yıl içinde IoT, sanal gerçeklik gibi teknolojilerin şirket kültürüne entegre olacağı görüşünü savunuyor.

Geleneksel iş süreçlerinin olumsuz etkisi

Teknoloji uzmanlarına göre, dijital dönüşüme geçişi engelleyen faktörlerin başında eski iş süreçlerinden vazgeçememek geliyor. Özellikle büyük kurumsal firmaların önündeki bir engel de satın alma ve işe alım, sistem kurma gibi süreçlerin yavaş işliyor olması. Benzer şekilde, eski donanımları ve iş yapma yöntemlerini terk edememek de başarıyı engelleyen faktörler arasında. Anket çalışmasından çıkan bir önemli bulgu da başarılı dijital dönüşümün sırrının insan kaynakları ve strateji departmanlarıyla doğrudan ilişkili olması.

Expertera uzmanlarından Serdar Urçar, dijital dönüşümün tüm şirketler için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Özellikle geleneksel endüstrilerde belli bir ölçek ve yaştaki şirketlerin ayakta kalabilmesi için  dijital dönüşüm kritik. Bunun için öncelikle net bir liderlik iradesine ihtiyaç var. Bu liderliği, doğru bir dijital stratejiye sahip olmak ve bu stratejiyi hayata geçirebilmek için doğru yönetim yapısını kurgulayabilme becerisi takip ediyor. Bu dönüşümde insan ve strateji, aslında dijital araç ve gereçlerden daha önemli. Doğru insanları akıllı bir stratejiyle birleştirdiğinizde, hangi dijital araç gereçleri kullandığınız ikincil öneme sahip olabiliyor” yorumunu yaptı.

İnsan yetkinliği geliştirilmeli

Ankete katılan teknoloji uzmanlarının büyük çoğunluğu, dijital dönüşümde firmaların en büyük eksiğinin insan faktörü olduğunu belirtiyor. Uzun yıllar teknoloji sektöründe yönetici olarak çalışan Expertera uzmanı Tunç Özgül, “Dijital dönüşümde firmaların dört temel eksiği var: Dijital dönüşümün yönetim kurulu ve CEO seviyesinde öncelikli ve uzun soluklu bir konu olarak ele alınmaması, uçtan uca tüm iş süreçlerini kapsaması gerekirken, sadece üretilen ürün veya dijital pazarlama olarak dar bakış açısıyla bakılması, insan faktörünün çoğu zaman gözardı edilmesi, dönüşümü yönetmek için C seviyesinde (CDO) ve iş kolları tecrübesi olan bir yöneticinin atanmaması“ saptamasını paylaştı.

“Dijital Dönüşüm Araştırması“nı değerlendiren Expertera Ortağı ve Satış, İş Geliştirme ve Pazarlama Sorumlusu Hayal Koç ise “En önemli sonuç, her sektör ve meslekteki çalışanın dijital değişimin bir parçası olduğu ve buna hazırlıklı olması gerektiği yönünde. Bu hazırlık bireysel olarak yeni teknoloji ve iş yapış modelleri hakkında bilinçlenmeyi ve esnek, yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısı geliştirebilmeyi gerektiriyor. Kurumsal tarafta ise verimli ekip çalışmaları hayata geçirmek ve hedeflere daha hızla ulaşmak için çevik insan kaynakları stratejisi uygulamak ve yetkin uzmanlar yetiştirmek tek doğru formül” dedi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics