e-toplum 04 NİSAN 2010 / 18:00

Dört KOBİ’den sadece birinin web sitesi var

TÜBİSAD’ın, KOBİ’lerde teknoloji kullanımını ve verimliliği artırmak için farkındalık yaratmak ve KOBİ’lere destek verecek yetkin bilişim uzmanları yetiştirmek amacıyla Avea, Intel, Microsoft, TTNet ve Türk Telekom’un katkılarıyla hayata geçirdiği “Gelecek İçin Bilişim-KOBİ e-Dönüşüm Projesi” kapsamında Türkiye’nin ilk KOBİ bilişim araştırması gerçekleştirildi. İnterpromedya tarafından Türkiye çapında 25 ilde 1 ila 49 çalışana sahip KOBİ’lerde toplam 1645 yönetici ile yapılan görüşmelerle sonuçlandırılan araştırmaya göre Türkiye’de KOBİ’ler bilişim teknolojilerini şirketleri için önemli araçlar arasında en son sıraya koyuyor. Sonuçlar arasında her üç KOBİ’den birinin teknolojiyi nasıl kullanacağı konusunda bilgisi bulunmadığı, 4 KOBİ’den birinin web sitesi olduğu, KOBİ’lerin yarıdan fazlasının e-posta kullanmadığı gibi düşündürücü bilgiler de yer alıyor.
KOBİ yöneticileri BT’nin öneminin farkında değil
Araştırmaya göre KOBİ yöneticilerinin şirketlerinin en önemli silahı olarak gördükleri konular arasında teknolojik altyapı en son sırada yer alıyor. Yöneticilerin yarıdan fazlası işletmelerinin başarıya taşıyacak en önemli unsurun finans gücü olduğunu düşünüyor. KOBİ yöneticilerinin yüzde 37’si teknolojiye düzenli ihtiyaç duyduğunu, yüzde 63’ü ise düzenli ihtiyaç duymadığını ifade etti. Teknolojiye ihtiyaç duyduğunu söyleyen her üç yöneticiden biri de, ihtiyaç duymasına rağmen teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmediğini söylüyor. Araştırmaya göre Türkiye’de hemen hemen her üç KOBİ’den ikisinde bilgisayar kullanılıyor. İşyerinde bilgisayar kullanılan KOBİ’lerin yüzde 92’sinde internet erişimi bulunuyor. İnternet erişimi olan 1,5 milyon işyerinde yaklaşık 4 milyon kişi internet kullanıyor. Araştırmaya göre ülkemizde her dört KOBİ’den sadece birinin web sitesi bulunuyor. KOBİ yöneticileri, web sitelerinin ağırlıklı olarak tanıtım amaçlı içeriğe sahip olduğunu belirtiyor.

DortTÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy:
Eğitim konusunda önemli çalışmalarımız olacak

Araştırma sonuçlarının açıklandığı toplantıdan sonra konuştuğumuz TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy, KOBİ’lerin verimliliklerinin ve ekonomiye katma değerlerinin artması için KOBİ’lerin teknolojiden çok daha fazla ve etkin yararlanmaları gerektiğini kaydederken, Gelecek İçin Bilişim KOBİ e-Dönüşüm Projesi ile bunu hedeflediklerini belirtti.  Gürsoy, şunları söyledi: “Proje kapsamında Nisan ayında KOBİ seminerlerine başlayacağız. Bunlar bilgilendirme seminerleri olacak ve ücretsiz katılınabilecek. TÜBİSAD KOBİ seminerlerinin ilki, 20 Nisan’da Adana’da. Diğer yandan eğitim tarafında önemli çalışmalarımız olacak. 2-3 binlik fiyatla verilen eğitimleri sadece 50 TL sertifika ücretiyle vereceğiz. KOBİ bilişim uzmanları yetiştireceğiz. Çağrı merkezi ve portal açma hedeflerimiz de var. Proje için güçlü bir finansmanımız var ama bunu daha da geliştirmek için çabalarımız sürüyor. Tüm bunları duyurmak için yoğun tanıtım çalışmaları da gerçekleştireceğiz.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics