e-toplum 26 OCAK 2015 / 05:23

Dr. Akın Çakmakçı Tez Ödülleri'ne başvuru dönemi başlıyor

Program kapsamında sanayide başarıyla uygulanmış tezlerin sahipleri, danışmanları ve uygulandıkları firmalara ödül veriliyor.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından 10 yılı aşkın süredir yürütülen programla, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek hedefleniyor.

Program kapsamında sanayide başarıyla uygulanmış tezlerin sahipleri, danışmanları ve uygulandıkları firmalara ödül veriliyor. Ödüller, Ekim 2015’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Ödül tutarları şöyle: Birincilik ödülü 15 bin lira, ikincilik ödülü 10 bin lira ve üçüncülük ödülü 7 bin 500 lira.

Ayrıca tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı firmalar birer plaketle ödüllendirilecek ve başarılı bulunan çalışmalar basılacak olan kitapçıkta yer alacak.

İlki 2001 yılından bu yana düzenlenen ve 2015 yılında beşincisi gerçekleştirilecek Dr. Akın Çakmakçı Tez Ödülleri kapsamında bugüne kadar 105 adet başvuru değerlendirildi ve jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 37 adet başvuru ödül almaya hak kazandı.

Ödül için başvuruda bulunulan yüksek lisans/doktora tezlerinde şu koşullar aranıyor:

-  Ülkemiz üniversitelerinde tamamlandıysa ilgili fen veya sağlık bilimleri enstitülerince kabul edilmiş olması, yurtdışında tamamlandıysa Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması,

-  Ülkemiz imalat sanayinde ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlardan en az birinde son 5 yılda uygulanarak teknolojik ürün veya proses yeniliği sağlamış ve bu yolla uygulandığı kuruluşa ölçülebilir getiri kazandırmış olması,

-  Tamamlandığı üniversite ve tezin uygulandığı sanayi kuruluşu ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir ihtilafın bulunmaması,

-  Önceki yıllarda düzenlenmiş olan “Dr. Akın Çakmakçı Sanayide Uygulanmış Tezlerin Başarı Öyküleri” Ödülleri kapsamında başvuru yapmamış olması.

İlgili konularda uzmanlıkları bilinen ve ağırlıkla akademisyen olan bağımsız değerlendiricilerce ödüle aday her bir tez, değerlendirmeye ve puanlamaya tabi tutuluyor. Daha sonra oluşturulan bağımsız bir jüri tarafından ödül kazanan çalışmalar belirleniyor.
ETİKETLER : 1006

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics