e-toplum 11 EKİM 2010 / 18:00

e-Devlet Raporu’nda Türkiye


Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan e-Devlet Raporu (e-Government Factsheet) yayınlandı. rapor da AB’nin e-devlet alanında yürüttüğü ve özellikle birlikte işlerliği odağına alan IDA ve IDABC Programları kapsamında, üye ülkelerde e-devletin mevcut durumu ve gelişim seyrini dönemsel olarak ortaya koymayı ve ülkeler arasında karşılaştırma yapmaya imkan verecek genel bilgileri derlemeyi amaçlıyor.
Rapor AB üyesi ülkelerin yanı sıra programa taraf olan diğer ülkeler için de hazırlanıyor. Türkiye programa 2006 yılında katılım sağladığından benzer bir rapor Türkiye için de hazırlandı. Türkiye raporu ilk defa 2006 yılında hazırlamıştı. Bugüne kadar 8 kez yayınlanan raporda Türkiye’nin e-Devlet çalışmaları, bugüne kadar gerçekleştirilen projeleri, alınan kararlar, kanun ve düzenlemeler, e-Devlet ile Türkiye’de ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra politikacı ve bürokratlar hakkında da geniş bilgiler yer alıyor.
Raporun bir performans değerlendirmesi olmadığını aktaran Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi Uzmanı Hakan Yerlikaya,
“Rapor e-devletin genel çerçevesi, gelişmelerin kronolojisi ve e-devleti hangi sınırlarda algılayabileceğimize dair ışık tutuyor. Dolayısıyla raporu okuyan birisi Türkiye’de e-devletin hangi düzeyde ele alındığını ve genel olarak bu kapsamda hangi faaliyetlerin yürütüldüğünü görebilir; ancak, bir performans değerlendirmesi görmek isterse yeterli bilgi bulamayacaktır” dedi.
Raporun AB üyesi ülkelerin yanı sıra programa taraf olan diğer ülkeler için de hazırlandığını ifade eden Yerlikaya, Türkiye’nin programa 2006 yılında katıldığını hatırlattı. Bugüne kadar raporun 8 sürümünün yayınlandığını ve şu an 8.1 sürümünün yayında olduğunu söyleyen Yerlikaya, “Rapor standart bir formatta hazırlanıyor ve ülkeye ait genel bilgiler ile e-devlete ilişkin bilgilerin verildiği dokuz başlıktan oluşuyor. Format sabit kaldığı için de yeni sürümler eski sürümlerin güncellenmesi ve yeni bilgilerin ilave edilmesi ile şekilleniyor” diye konuştu.
Raporda yer verilen 9 başlık hakkında bilgi veren Yerlikaya, ilk bölümde ülkeye ilişkin temel verilerin, siyasal yapının ve bilgi toplumuna ilişkin temel göstergelerin yer aldığını belirtti.
Raporda yer alan Türkiye verilerinin 2007 yılı verileri olmasının yaşanan gecikmelerden kaynaklandığını açıklayan Yerlikaya, “Raporun son sürümünde Türkiye verileri 2007 yılına ilişkin. Halbuki TÜİK 2009 hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını yayınladı. Rapordan istifade etmek isteyeceklerin bu hususu dikkate almaları gerekir” dedi.
Yerlikaya raporda yer alan diğer bölümler ile ilgili ise şu bilgileri aktardı:
“İkinci kısımda, tarihçe başlığı altında e-devlet alanında meydana gelen başlıca gelişmeler hakkında özet bilgilere yer veriliyor. Üçüncü bölüm e-devlet stratejisi başlığını taşıyor. Bu bölümde e-devlete ilişkin en son üst düzey politika ve strateji dokümanları hakkında bilgi veriliyor. Dördüncü bölümü e-devlete ilişkin yatay konulardaki mevzuata ilişkin bilgi verilen hukuki çerçeve başlıklı kısım oluşturuyor. Bu bölüm kendi içinde 7 alt bölümden oluşuyor. Bunlar e-devlete ilişkin çerçeve mevzuat, bilgi edinme hakkına ilişkin mevzuat, bilgi güvenliği ve kişisel bilgilerin güvenliğine ilişkin mevzuat, e-ticarete ilişkin mevzuat, elektronik haberleşmeye ilişkin mevzuat, elektronik imza ile ilgili mevzuat ve bunların dışında bu başlıklar altına girmeyen ancak zikredilmesinde fayda bulunan mevzuatın verildiği diğer mevzuat başlıklı bölümler.
Beşinci bölüm e-devlet aktörleri başlığını taşıyor. Bu bölümde politika ve strateji belirleme, koordinasyon, uygulama, destek ve denetim fonksiyonları itibarıyla e-devlette söz sahibi olan kurumsal yapılar zikrediliyor. e-Devlet altyapısı başlıklı yedinci bölümde e-Devlet Ana Kapısı, ağ altyapısı, elektronik kimlik
doğrulama, e-ihale, bilgi yönetimi ve diğer bilgi sistemi altyapıları hakkında özet bilgiye yer veriliyor.
Raporun son iki bölümünü AB tarafından belirlenen 20 temel kamu hizmetinin elektronik ortamda sunum seviyesinin değerlendirildiği vatandaşlar için elektronik kamu hizmetleri ve işletmeler için elektronik kamu hizmetleri
başlıklı kısımlar oluşturuyor.”
yusufc@interpromedya.com.tr
ETİKETLER : Sayı:791

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics