e-toplum 06 MART 2011 / 18:00

e-İhale Yönetmeliği yayımlandı

Kamu kurumlarına yönelik elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan ihalelerin çatısını EKAP oluşturacak.

Kamu kurumlarına yönelik elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan ihalelerin çatısını EKAP oluşturacak. KİK, kamu kurum ve kuruluşları, ihalelere katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişileri bir protokol ile EKAP’a kaydedecek.

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, 25 Şubat tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden kısmen yürütülen e-ihale süreci yayımlanan yönetmelik ile birlikte pilot idare olarak belirlenen idareler tarafından tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımı ihalelerinde elektronik teklif uygulamasıyla gerçekleştirilecek.
Kamu İhale Kurumu, tarafından belirlenen pilot idareler dışındaki ihale teklifleri ise henüz elektronik ortamda alınmayacak.

e-İhale süreci nasıl işleyecek
Kamu kurumlarına yönelik elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan ihalelerin çatısını EKAP oluşturacak. KİK, kamu kurum ve kuruluşları, ihalelere katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişileri bir protokol ile EKAP’a kaydedecek.
EKAP üzerinden yapılan ihalelerde idarece hazırlanan yaklaşık maliyet EKAP’a kaydedilecek ve yaklaşık maliyetin açıklanması aşamasına kadar şifreli olarak tutulacak.
İhaleye çıkmak isteyen idareler, ihale ve ön yeterlilik dokümanlarının hazırlanmasından önce EKAP üzerinden ihale kaydını gerçekleştirecek ve ihale kayıt numarası alacak. Daha sonraki süreçte ise idareler gerekli dokümanları EKAP üzerinde hazırlayarak kayıt altına alacak.
İdari şartname, ön yeterlilik şartnamesi, sözleşme tasarısı ve çerçeve anlaşma tasarısı gibi dokümanların hazırlanması süreçlerinde KİK mevzuatı dikkate alınacak.
İhale komisyonu kağıt ortamda gerçekleştirilen ihale süreçlerinde olduğu gibi tekrar kurulacak ve EKAP üzerinde tanımlanarak belgelere erişim konusunda yetkilendirilecek.

e-İmza sektörünü olumlu etkileyecek
Gerek kamu idareleri gerekse ihale sürecine katılacak şirketlerin ilgili dokümanları yükleme ve indirme işlemleri e-imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından zorunlu olarak yapılacak. Uygulama ile e-imza kullanmayan şirketlerin de e-imza kullanması teşvik edilmiş olacak.
Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde e-tekliflerin hazırlanması, sunulması, açılması ve değerlendirilmesi süreci de yönetmelik ile tanımlanmış oldu.
e-Teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek. EKAP, e-imza ile imzalanmış e-teklifi kuruma göndermeden önce şifreleme işlemini yapacak. Şifreleme sonucunda EKAP tarafından oluşturulan e-anahtar, istekli tarafından kaydedilecek ve kurum tarafından belirlenecek şifreleme ve saklama yöntemiyle ihale bitiş süresine kadar saklanacak. e-Teklif ve e-anahtar alınma zamanları zaman damgası ile kayıt altında olacak.

e-Teklifler EKAP üzerinde değerlendirilecek
İhale komisyonu teklifleri EKAP üzerinde açacak. Virüs gibi tehditler durumunda ihale süreciyle ilgili tutanak tutulacak. Tekliflere ilişkin itirazlar ve eksik belgeler bu süreçten sonra kabul edilmeyecek. Komisyon bundan sonraki süreçte ihaleye ilişkin gerçekleştireceği tüm oturumları EKAP üzerinde yapacak ve bu oturumlar EKAP üzerinde kayıt altına alınacak.
e-İhale iptali, ihaleyi kazanan isteklinin duyurulması ve sözleşme süreci de elektronik ortamda paylaşılacak.
ETİKETLER : Sayı:811

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics