e-toplum 05 ŞUBAT 2018 / 11:46

E-imza ve sağladığı kolaylıkları benimsedik

Türkiye’de e-imza kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi için yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, e-imza kullanıcıları en çok yüzde 50 ile e-Devlet uygulamalarını kullanıyor. Bu oranı yüzde 49 ile kamu projeleri takip ediyor. Bankacılık işlemleri ise yüzde 23 ile üçüncü sırada. Gelişen teknoloji ve çoğalan e-imza alanlarının etkisiyle daha fazla e- imza kullanıldığına dikkat çeken E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, “Ipsos tarafından E-Güven için yapılan bu araştırma, e-imza alanında farkındalık düzeyinin arttığına işaret ediyor. İş süreçlerinin kâğıda dayalı kültürden elektronik ortama taşındığını gözlemliyoruz. Araştırma, e-imzanın kullanıcılarına ne tür avantajlar sağladığına ışık tutması açısından önemli bir referans niteliğinde” bilgisini verdi.

Herkes faydanın farkında

E-imzası olan profesyonel meslek sahiplerinin yüzde 40’ı da her gün e-imza kullanıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32’si ise e-imzanın yüzde 50’nin üzerinde kâğıt tasarrufu sağladığı konusunda hemfikir. E-imza sayesinde yöneticiler imzalarını ofis dışında olduklarında da uzaktan kullanabildikleri için iş süreçlerindeki gecikmelerin önüne geçiliyor. Islak imza ile e-imza arasındaki farkları değerlendiren katılımcıların yüzde 81’i kâğıt çıktı almanın gereksiz bir maliyet kalemi olduğu kanısında. Islak imza toplamanın zaman ve emek kaybından dolayı iş süreçlerini yavaşlattığını ve kesintilere yol açtığını ifade edenlerin oranı yüzde 78 olurken, ıslak imza toplamak için çok fazla zaman harcandığını aktaranların oranı yüzde 76. Resmi işlemlerde ıslak imza toplamanın fazladan iş gücü harcanmasına neden olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 72.

Araştırmada ortaya çıkan diğer bir sonuç, e-imza kullanımından sonra işletmelerde onay süreçlerinin de hızlanması. Katılımcıların yüzde 82’si e-imza sonrasında imza süreçlerinin iş yükü içindeki payının yüzde 10’un altına indiğine dikkat çekerken, katılımcıların yüzde 73’ü e-imza sonrasında imza süreçlerinin bir saatten daha az sürdüğünü belirtiyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics