e-toplum 17 OCAK 2013 / 09:25

e-Reçete devri başladı

Pilot projesi 20 Nisan 2012’de Eskişehir’de hizmete açılan e-Reçete uygulaması, 1 Temmuz 2012’den itibaren tüm Türkiye’de devreye girdi ve doktorlar da 15 Ocak 2013 tarihinden bu yana reçeteleri elektronik ortamda yazmaya başladı. SGK açısından zaman, işgücü ve maliyeti en aza indirmek, kayıp, kaçak ve suiistimalleri önlemek amacıyla e-Reçete uygulamasına geçildi. Elektronik reçetenin devreye girmesiyle günde ortalama 6 ton, yılda 2190 ton kâğıt kullanılmayacağı için; bir yılda yaklaşık 37 bin ağaç kesilmekten kurtarılacak.Uygulama ile her yıl milli ekonomimize milyonlarca lira zaman ve işgücü tasarrufu sağlanmış olacak. Ülke ekonomisine ve kamu bütçesine yıllık en az 5 milyar TL katkı sağlanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sunulan sağlık hizmetlerini elektronik veri olarak kaydediyor ve bu elektronik veriye dayanarak geri ödeme işlemi yapıyor. Tüm kayıtlar elektronik olarak alınırken reçetelerin ‘manuel’ oluşturulması ve basılı ortamda kurumca geri ödemede kullanılması, hem sağlık hizmet sunucusu, hem eczane, hem de SGK açısından zaman, işgücü ve maliyeti en aza indirmek, kayıp, kaçak ve suiistimalleri önlemek amacıyla e-Reçete uygulamasına geçildi.

Elektronik imza web servisi de devrede
Pilot projesi 20 Nisan 2012 tarihinde Eskişehir’de hizmete açılan e-Reçete uygulaması, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de devreye girdi. İlk sürümün yayımını takiben, SGK tarafından hekimlere, hastasının elinde bulunan raporlu ve raporsuz yazılan ilaçları, e-raporları (ilaç kullanım raporları) görebilmeleri ve daha da önemlisi e-Reçete yazabilmeleri amacıyla 08.06.2012 tarihi itibarıyla https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden ‘SGK Kurumsal Hekim Şifresi’ verilmeye başlandı. Doktorlar, bu uygulamayla sistemdeki bilgilerini güncelleyerek şifrelerini aldılar. Sosyal Güvenlik Merkezleri aracılığıyla, sertifika, branş kodları düzenlendi ve tüm bu işlemler sayesinde veri tabanındaki doktor bilgileri güncellendi. e-Reçetelerin elektronik olarak imzalanabilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı ve elektronik imza web servisi devreye alındı.

Reçete sahteciliğine karşı e-Reçete’yle yıllık 5 milyar TL tasarruf
Sosyal Güvenlik Kurumu, Hizmet Sunumu Genel Müdürü ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Bilişim Koordinatörü Adem Onar neden elektronik reçeteye geçildiğini şu şekilde açıkladı: “Doktorun bilgisi dışında sahte kağıt reçete üretilmesi ve kağıt reçetede tahrifat yapılması, eczanede kağıt reçetedeki ilaçların okunamaması ve aynı zamanda eczanede hatalı ilaç verilmesi bu sisteme geçmemize neden oldu” açıklamasını yaptı. Adem Onar, e-Reçete’nin faydalarını da; reçete sahteciliğini büyük ölçüde azaltması, eczanelerde reçete karşılanma süresinin azaltması, reçetelerin fiziksel yerine sayısal olarak arşivlenebilmesi olarak sıraladı. Onar, “Reçete sahteciliği ve hastane ve diğer sağlık usulsüzlüklerini engellemeye yönelik e-Reçete ve avuç içi damar tanıma başta olmak üzere biyometrik kimlik tanıma projelerimizle ülke ekonomisine ve kamu bütçesine yıllık en az 5 Milyar TL katkı sağlanacaktır” vurgulamasını yaptı.
 Adet%
Toplam karşılanan reçete1,593,727 
Karşılanan kâğıt reçete458,7328
Karşılanan Elektronik reçete1,134,99572
Toplam girilen e-Reçete adedi1,355,833 
Medula veritabanında kayıtlı Dr. sayısı135,796 
Medula veritabanında kayıtlı Şifre alan Dr. sayısı111,29681
Kurumumuzla anlaşmalı eczane sayısı23,818 
Kurumumuzla anlaşmalı hastanelerin dağılımı  
Kamu Hastaneleri1,20839
Üniversite Hastaneleri980,3
Toplam Özel Sağlık Hizmet Sunucuları1,72556
Kurumumuzla anlaşmalı toplam hastane sayısı3,031 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics