e-toplum 07 KASIM 2010 / 18:00

Elektronik haberleşmede büyüme ivmesi yavaşlıyor mu?

BTK, 2010 yılı değerlendirmesi raporunu yayınladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) elektronik haberleşme sektöründe 2010 yılı değerlendirmesi raporunu yayınladı.
BTK Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi tarafından hazırlanan raporda son yıllarda düzenlemelerin de etkisiyle işletmeci sayısının arttığına ve özellikle mobil ve genişbant abone sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekildi.
Elektronik haberleşme sektöründe toplam gelirlerin yıllar itibariyle gelişimine bakıldığında özellikle mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelirlerin başta olmak üzere artış yaşandığı ortaya kondu. Bu kapsamda, Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam net satış gelirleri 2009 yılı sonu itibariyle, bir önceki yıla göre yüzde 1,5 oranında artarak yaklaşık 20,7 milyar TL olarak gerçekleştiği raporda belirtiliyor.

Mobil abone artışında duraklama
Raporda dikkat çekilen bir başka nokta ise 1998 yılından itibaren mobil abone sayısındaki hızlı artışın Haziran 2010 itibariyle yavaşlamış olması. Belirtilen ay içerisinde 61,5 milyon olan mobil abone sayısına ulaşıldığı ancak daha önceki dönemlerde sürekli artış eğiliminde olan bu sayının ve penetrasyon oranının 2009 yılı başından itibaren artış eğiliminin durduğunu ortaya koyuyor. Raporda bunun sebebi olarak ise numara taşınabilirliğinin gelmesi ve işletmeciler tarafından “her yöne” tarifelerinin sunulmasıyla birlikte abonelerin ikinci aboneliklerini iptal ettirmesi olarak gösteriliyor.

3G abonesi artıyor
Temmuz 2009’da hayatımıza giren 3G’de abone sayısı ise rapora göre Haziran 2010 tarihi itibariyle 11,4 milyonu aşmış durumda. 3G hizmetiyle birlikte mobil internet hizmeti alan kullanıcı sayısı da 640.580’den 832.321’e yükseldi.
Sabit hat penetrasyonu ise mobil telefon kullanımının artışıyla birlikte düşme eğilimini sürdürüyor. 2010 yılı Haziran ayı itibariyle 16,3 milyon sabit hat abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı ise yüzde 23’e düşmüş durumda. Bununla birlikte sabit hat abonelikleriyle ilgili raporda şu ifadelere de yer veriliyor: “Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,97 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.”
İnternet abone sayısı 3G ve DSL ile artıyor
Haziran 2010 itibariyle sabit ve mobil telefon abone sayısı 77,8 milyona ulaştığı ve penetrasyon oranının yüzde 100’lerin üzerine çıktığına dikkat çekilen raporda internet abone sayısının ise 7,7 milyona ulaştığı belirtiliyor. 3G ve DSL teknolojilerine yapılan yatırımların önemli bir itici güç olduğu ifade edilen raporda Türkiye’nin nüfusu, stratejik konumu ve ekonomik dinamikleri dikkate alındığında, küresel dalgalanmaların sektör üzerinde ancak geçici durgunluğa neden olabileceği, sahip olunan sektörel potansiyelin makro ekonomideki uzun vadeli büyümeyi destekleyeceği değerlendiriliyor.

Mobil ve sabit pazarda yatırımlar devam ediyor
Mobil ve sabit pazarlarda yatırımların devam ettiğine değinilen raporda mobil pazarda 2005 yılından beri devam eden yatırım artışının 3G hizmetlerinin sunulmaya başlamasıyla birlikte 2009 yılından itibaren 2,3 kat artarak 4,5 milyar TL’ye ulaştığı belirtiliyor. 2005-2008 yıları arasında Türk Telekom’un yatırımlarının da arttığı ifade edilirken 2009 yılındaki yatırımın bir önceki yılda yapılan yatırımların altında kaldığı vurgulanıyor.
ETİKETLER : Sayı:795

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics