e-toplum 13 ŞUBAT 2016 / 15:37

Engelliler için siber güvenlikle ilgili neler yapabiliriz?

EPEYD (Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneği) ve BGD (Bilgi Güvenliği Derneği ) tarafından 8 Ocak tarihinde düzenlenen ‘Engelsiz Siber Güvenlik Konferansı’nın ardından hazırlanan ‘Sonuç Bildirgesi’, BGD Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Ünver tarafından sunuldu. EPEYD ve BGD tarafından Alanya’da gerçekleştirilen konferansın bitiminde hazırlanan  ‘Engelsiz Siber Güvenlik Konferansı Sonuç Bildirgesi’, Konferans Yürütme Kurulu tarafından hazırlandı. Bildirge şu maddeleri kapsıyor:

-Zihinsel melekeleri yüksek fiziksel engelli bireyler için fazla fiziksel aktivite gerektirmeyen ‘siber güvenliğin’ iyi bir çalışma ve istihdam alanı olduğu teyit edilmiş ve buradan hareketle de bilgi teknolojileriyle ilgili, belirli bilgi birikimi ve yeteneğine haiz bu kişilere siber güvenlik uzmanlığı eğitimi verilmesinin, bu eğitimi almış bireylerin kamu ve özel sektörde istihdamının sağlanmasına yönelik ortak çalışmalar yapılmasının uygun olacağı,

- Engelsiz Kent Alanya’da ilgili kurumların da desteğini de alarak EPEYD ve BGD tarafından ‘Engelliler Siber Güvenlik Kış Kampı’ düzenlenmesi, 
-EPEYD ile BGD'nin düzenleyeceği bir çalıştayla konunun paydaşları olan; bakanlık, belediye, üniversite ve ilgili STKlar ile ‘Engelliler İçin Siber Güvenlikle İlgili Neler Yapabiliriz?’ konusu ile ‘Engelliler için olası IoT çözümlerinin tartışılması ve çalıştayda ele alınan konuların iş planı haline getirilmesi, 
-EPEYD bünyesinde, engellilerin bilişim ve siber güvenlik ile ilgili görüş, öneri, beklentilerini aktarabileceği bir sayısal platform kurulması, gelen görüş, öneri ve beklentilerden uygun görülenler üzerinde çalışılması, 
-Havelsan tarafından kurulmakta olan ‘Engelsiz Eğitim Merkezi’nin 1-2 ay içinde hizmete gireceği ifade edilmiştir. BGD’nin Havelsan ile görüşerek makul sayıda engelliye bu merkezden eğitim verilmesinin sağlaması, 
-Engellilere verilecek ‘beyaz şapkalı hacker’ eğitimiyle ülkemizin siber güvenlik kapasitesinin arttırılması,
-Siber güvenlik ekosisteminde engellilerin yerinin tanımlanması, bu ekosistem içerisinde nitelikli engelli istihdamına yönelik politikaların belirlenmesi ile yasal altyapının oluşturulması, 
-Engelsiz eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla Fatih Projesi’ne engelli öğretmenler için içerikler eklenmesi ve bu içeriklerin etkin olarak kullanılmasına yönelik eğitimlerin engelli öğretmenlere verilmesi,   
-Avrupa Birliği’nin engellilerin BT uygulamalarını kullanmasına yönelik mevzuatının ve uygulamalarının incelenmesi ve uygun görülen konularla ilgili Ar-Ge projeleri hazırlanması. 
 
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics