e-toplum 16 ŞUBAT 2015 / 07:31

Eskişehir’de bilişim rüzgarı esti

AB2015 - 17. Akademik Bilişim Konferansı, konferans öncesi kurslarla birlikte 31 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasında Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nde düzenlendi.

Konferansın ana temasını; toplumda, yönetimde, sistemlerde, yazılımlarda, öğrenmede, eğitimde açıklık oluşturdu. Açıklık; bilgiye ve kaynaklara sınırsız ve şeffaf erişimin yanı sıra karar almada ve yönetimde iş birliği üzerinde odaklanan bir şemsiye kavramı ya da felsefi bakış açısını ifade ediyor. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Mustafa Akgül, “Bu konferans, hem bildiri başvurusu, sunumu, kurs sayısı, kurs başvurusu, kursa katılan kişi ve yurtlarda kalan kişiler bakımından bir önceki yıla göre yaklaşık ikiye katladı. Kolay kırılamayacak bir rekora ulaştı. Akademik Bilişim  Konferansı’nı internet ve bilişimin dünya ve ülkemizde yarattığı etki  açısından  değerlendirmek gerekir.  Bizler interneti, sanayi devrimi boyutlarında bir gelişme olarak görüyoruz. Sanayi devrimi, sanayi toplumunu getirdi,  internet de bilgi toplumunu getirecek. Sosyal ağlar; halkla ilişkiler, tanıtım, pazarlama, iletişim ve örgütlemeyi yeniden tanımlıyor.  İnternetin temsil ettiği değişim, bağımsız ve yaratıcı bireyleri öne çıkartıyor. Hiyerarşik olmayan ve ağ yapılarını içeren toplumsal modelleri, katılımı ve saydamlığı, demokrasiyi, gelişmenin önemli bir parçası ve etmeni olarak öne çıkartıyor” şeklinde konuştu.

Konferanslar, Anadolu’yu dolaşıyor

Nasıl sanayi devrimi sancılı olduysa, bilgi toplumuna dönüşümün de uzun ve sancılı olacağını kaydeden Akgül, “Bizler bu konferans dizisini; internetin tetiklediği bu değişime ve bu meydan okumaya Türk üniversitelerinin cevabının arandığı ve oluşturulduğu bir platform olarak görüyoruz.  Akademik Bilişim Konferansları, üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojilerini tüm boyutlarıyla  tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta 1999′dan beri yapılıyor.  Bu nedenle, bilimsel bildirilerin yanında, seminer, çalıştay ve paneller, teknoloji bildirileri, özel sektör deneyimleri ve konferans öncesi kurslar önemli yer tutuyor.

Akademik Bilişim Konferansı, büyük şehirlerin dışında, Anadolu üniversitelerini dolaşıp yapıldığı şehri bir ‘Bilişim Fırtınası’ ile sarsmaya çalışıyor.  Konferans üniversitelere yönelik gözükse de internet ve bilişimle ilgilenen herkese açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor” dedi.  17. Akademik Bilişim Konferansı’nın oturumlarına 3000’den fazla kişi kayıt yaptırdı ve konferansa bugüne kadarki en geniş katılım gerçekleşti. Eşzamanlı olarak 13 salonda düzenlenen konferans oturumlarında 700’ün üzerinde sunuş düzenlendi. Ayrıca konferansa 50’nin üzerinde bilişim ve eğitim teknolojisi alanında ürün ve hizmet sunan firma da katıldı.

 
ETİKETLER : 1009

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics