e-toplum 26 ARALIK 2010 / 18:00

Facebook’a yaşlı merakı

Amerika’da sosyo-kültürel yaşamda neler olduğunu sürekli izleyen Pew Araştırma Merkezi’nin en yeni raporu: Kuşak 2010. Kuşak derken? Pew, genç nüfus kuşak olarak 1977-1992 doğumluları almış. Bunlar ABD internet nüfusunun yüzde 35’i. Ülkede yetişkin nüfusun da yüzde 30’u.
Raporda diğer kuşaklar 1976’dan önce doğanlara göre 5 kesim. En yaşlı kesim 74 ve üstündekiler. Bunlar, internet nüfusunun yüzde 3’ü. Yetişkin nüfusun yüzde 9’u.
• Yaşlılar sosyal medyaya ısınırken, gençler, blogdan vazgeçiyor.
• 74 yaş ve üstü nüfusun sosyal medyada (aslında Facebook) “takılma” oranı artıyor. 2008’de yüzde 4 iken, şimdi yüzde 16.
• Bu yaş grubun internet kullanma oranı, tüm nüfusa bakışla en düşük: yüzde 30 (yine de!). Gençlerin oranı tabii ki yüzde 95. Oranlar, yaş arttıkça azalıyor.
• ABD’de yetişkin nüfusun İnternet kullanma oranı 2006’dan beri değişmemiş: yüzde 79.
• Kullanmayanlar (yüzde 21) neden kullanmıyor? “İlgim yok. Bilgisayarım yok. Çok pahalı. Çok zor. Vakit kaybı. Öğrenecek zamanım yok. Erişim yok...v.s.”
• Gençler daha çok (yüzde 82) kablosuz internet kullanıyor. Dizüstü, sosyal medya, sanal dünyalar (Second Life gibi)...
• Yaşlılarda kablosuz internet kullanımı en az: Yüzde 9.
• Yaşlılar daha çok internet bankacılığı, e-devlet hizmetleri kullanıyor.
• e-devlet sitelerine en çok bakanlar, 34-45 yaş grubu.
• E-posta kullanma oranları her yaş grubunda benzerlik gösteriyor. Gençlerde en yüksek (yüzde 96) ama en yaşlılarda da yüzde 88 yani.
• Ama, daha da genç nüfusta (12-17 yaş grubu) eposta kullanımı yüzde 77. Aslında bütün gruplar içinde en az eposta kullanan, en gençler. İşte size sosyal medya kuşağı!
• Video izleyen yetişkinlerin oranı iki yıl önceye göre yüzde 52’den yüzde 66’ya yükselmiş.
• Yaşlı nüfusta video izleme oranı yine en az: Yüzde 20.
•Yetişkinlerin yarıdan fazlası müziği internetten dinliyor. 2004 Haziran’ında bu oran yüzde 34 idi.
• Yetişkinlerin yüzde 53’ü küçük ilanları (örneğin ABD’de ünlü Craiglist) kullanıyor. 2007 Eylül’ünde oran yüzde 32 idi.
• Facebook’ta profil yenileme, yeni bloglar yazmaktan daha cazip hale geldi.
• Hele 12-17 yaş grubunda 2006-2009 dönemi blog yazma oranına bakarsak: Yüzde 28’den yüzde 14’e düşüş var. Aynı dönemde 18-33 grubunda da yüzde 18’lik azalma görülüyor. Sosyal medya: daha hızlı, daha cazip, daha kolay bağlantı.
• Haberleri çevrimiçi izleme konusunda en hızlanan grup en yaşlılar. Kasım 2008-Mayıs 2010 arasındaki 6 ayda yüzde 37’den yüzde 54’e çıkmışlar. En hızlı artış, 74 yaş ve üzeri kuşakta.
• Genişbant kullanma oranı en yaşlılarda en düşük: Yüzde 20. Demek ki bu teknik zorluğa rağmen, İnternet kullanımına alışıyorlar. Darısı bizim bütün kuşakların başına.
ETİKETLER : Sayı:801

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics