e-toplum 14 MART 2011 / 21:08

Facebook’ta birinciyiz

Türkiye, 2010 yılında, Facebook kullanımında Avrupa ortalamasını tutturdu. comScore tarafından Şubat’ta yayınlanan “Avrupa’nın Sayısal Yıl Raporu”nda (Europe Digital Year in Review 2010) Türkiye’nin, ortalama bir ay içinde, Facebook’a takılma süresinin, 24 saati bulduğunu gösteriyor.
Türkiye, 30 milyona yaklaşan tekil ziyaretçisiyle solunda İtalya, sağında İspanya, Polonya’yla yanyana.
Bilgi ve iletişim teknolojilerini
ekonomik büyümede ve verimlilik artırmada kullanma konusunda daima geride kalan Türkiye, iş sosyalleşmeye gelince önde koşuyor.
Türkiye, Facebook’un Avrupa’da en çok kullanıldığı ülke oldu aynı zamanda. 2009 Aralık-2010 Aralık döneminde Türkiye’nin büyüme hızı az (yüzde 4) olmakla
birlikte, internet kullanan nüfus içinde erişim oranı yüzde 90,4 oldu.
Tüm sosyal paylaşım siteleriyle bu oran yüzde 92,3 oluyor... Arkadan Polonya (yüzde 90,6). İngiltere bile yüzde 87,9.
Avrupa ortalaması yüzde 84,4.
Sadece Facebook’a bakarsak ortalama yüzde 63,6.
Türkiye’nin bu “başarıları” dışında, comScore raporunda ilginç başka verilere bakıyoruz:
• Facebook, Avrupa’daki 230 milyon kullanıcısıyla, popülerlikte üçüncü sırada: Google ve Microsoft sitelerinin ardından.
• Avrupa’nın tümüne baktığımızda kadınlar, sosyal paylaşım sitelerini erkeklere göre daha çok kullanıyor. Aralık 2010 durumu şöyle: Kadınlar, çevrimiçi zamanlarının yüzde 24,3’ünü burada geçirdi. Erkekler yüzde 16,8’de kaldı. Dünya ortalaması yüzde 18,3 imiş: Bu durumda Avrupalı kadınlar ortalama üstü oluyor.
• Kadınlar, sosyal paylaşım sitelerini 2009’a bakışla 2010’da yüzde 5,6 daha fazla kullandı. Erkeklerde artış
yüzde 3,1’de kaldı.
• Bütün sosyal paylaşım siteleri, ve ayrıca Facebook, Twitter’da 15-24 yaş grubu ortalama yüzde 25-28 ile temsil ediliyor. Diğer yaş grupları bu üç segmentte aşağı yukarı aynı. LinkedIn’de ise en genç grup sadece yüzde 10. Bir üst yaş grubu 25-34 ise bu sefer yüzde 25. 35-44 yaş grubu yüzde 27...diye gidiyor.
• Facebook dışında popüler sosyal paylaşım sitesi sahibi ülkeler var: Hollanda’da “Hyves.” Polonya’da “Nasza-klasa.pl.” Rusya’da ise üç başka site. Bu siteler nedeniyle Facebook’un Hollanda’da erişimi yüzde 48. Polonya’da yüzde 55. Rusya’da yüzde 18,8.
• Facebook’un Avrupa’da en hızla büyümeye devam ettiği ülke Portekiz. 2009’a bakışla 2010’da artış yüzde 48,2 İspanya, Avusturya, Almanya, Hollanda izliyor. (Türkiye yüzde 4).
• Müthiş bir rakam: 2010 yılında sadece İngiltere, Fransa ve Almanya’da internet kullanıcılara toplam 211 milyar 700 milyon adet reklam gösterildi.
ETİKETLER : Sayı:812

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics