e-toplum 24 EKİM 2010 / 18:00

Facebook içerik konusunda duyarlı

Facebook’un kapatılacağı iddiaları ile ilgili İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren’den bir açıklama geldi.

Son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret içeren gruplar yüzünden tartışmalara sebep olan Facebook’un kapatılması konusuyla ilgili İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren’den bir açıklama geldi.
Özeren açıklamasında, sosyal hayatın bir parçası haline gelen internetin, uzlaşma kültürünü pekiştiren bir nitelik haline geldiğine dikkat çekerek birbirini hiç görmeyen şirket temsilcilerinin dahi internet üzerinden ticaret yaptığı, sosyal ortamlarda bir araya geldiği ve internetin evrensel bir platform haline geldiğini vurguladı.
Özeren, “İnternet üzerine çalışan dev şirketler ortaya çıkmış ve adeta ülke sınırlarını kaldırarak farklı kültürlerin etkileşimine olanak sağlanmıştır. Diğer taraftan internet elbette büyük yararlarına rağmen kötü niyetli kişiler için de eşsiz bir mecra oldu. İnternet ortamından paylaşılan zararlı içeriklere ilişkin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de düzenlemeler yapıldı. İnternetin daha faydalı, güvenli ve yaygın kullanılabilmesi için de çalışmalar yürütülmektedir” dedi.

“Teknik olarak kapatma mümkün değil”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret içeren mesajların ve grupların yer aldığı Facebook web sitesine yönelik yapılan şikayetler konusuna da değinen Özeren, Türkiye’de internet erişim engellemeleri konusuna bir kez daha dikkat çekilmesi gerektiğini ifade etti. Özeren söz konusu şikayetle ilgili ise şunları söyledi: “Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen Facebook’taki hakaret içeriğine İhtiyati tedbir kararında; alan adı, IP adresi ve alan adı veya İP adresi olarak erişim engelleme yöntemi şeklindeki uygulanabilir yöntemlerden herhangi birine mahkeme kararında yer verilmemiştir. Dolayısıyla mahkeme kararının teknik olarak uygulanması mümkün görünmemektedir. 5651 sayılı yasa gereği Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) internet üzerinden işlenen suçlara ilişkin görevli ve yetkilidir. Yasa gereği sekiz başlık altındaki suçlardan herhangi birinin internet üzerinden işlenmesi sonucu ortaya çıkacak suç unsuru re’sen uygulanabilmektedir. Ancak yukarıda bahsi geçen Facebook web sitesindeki içerik 5651 sayılı yasa ile TİB’in sorumluluğunda olan bir konu değildir. Dolayısıyla mahkeme kararının hukuki olarak uygulanması mümkün görünmemektedir” şeklinde açıklamada bulundu.

“Uyar-Kaldır” yöntemi
Mahkeme kararında belirtilen suç unsuru bulunan içeriğin web sitesinden kaldırıldığı takdirde sitenin kapatılmasına gerek kalmayacağını hatırlatan Özeren, Facebook’un sakıncalı içeriklerin kaldırılması konusunda son derece duyarlı ve hassas davrandığını kaydetti. Mahkemelerin bu kararları alırken içeriğe erişimin engellenmesi yerine içeriğin çıkartılması, çıkartılmaması durumunda sitenin erişime engellenmesi kararları almaları, yani “uyar/kaldır” yöntemini benimsemelerinin birçok iyi niyetli sitenin kapatılmasını engelleyeceğini ifade eden Özeren, bu açıdan mahkeme kararı olmayan içerikten dolayı sitenin kapatılmasının mümkün görünmediğini belirtti.
TİB, görevi olmamasına rağmen bir siyasi parti liderine hakaret içeren içeriğin kaldırılması konusunda sorumluluk hissederek girişimde bulunduğunu da anımsatan Özeren açıklamasında “Bu girişimler sonucu Facebook hakaret içeren mesajların yer aldığı içeriği sitesinden çıkartmıştır. TİB, bu ve benzeri girişimleri birçok web sitesindeki zararlı içeriğin kaldırılması için yaptığı bilinmektedir. TİB’in bu girişimi duyarlılık ve sorumluluk duygusu ile yaptığı konusunda şüphe yoktur. TİB’in yasa ile belirlenen, mevzuat gereği yapmak zorunda olduğu işler hakkında tam ve eksiksiz girişimde bulunduğu açıktır. Bilişim ve internet, çağımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Gerek sosyal hayat gerekse iş dünyası için vazgeçilmez olan internet ancak doğru kullanıldığında yararlı olacaktır” dedi. Özeren açıklamasında, Facebook konusunda yaşanan sürecin, problemlerin ikili ilişkilerle çözülmeye çalışılmasının ve ortak akılla iletişim kanallarının kullanılarak sorunların çözülmesi gerektiğinin hem ülke içinde hem ülke dışında daha pozitif bir algı oluşturacağının da altını çizdi.
ETİKETLER : Sayı:793

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics