e-toplum 25 ARALIK 2011 / 11:11

Garanti intranet ‘i-am’ digital’e emanet

Londra merkezli müşteri deneyimi tasarımı ajansı ‘i-am’ associates’in sayısal tasarım takımı ‘i-am’ digital Türkiye’deki kullanıcı deneyimi tasarımı sektörüne Garanti Bankası ile giriş yaptı. Garanti Bankası, kurum içi iletişimde kullanılan intranet sistemini yenileme projesinde ‘i-am’ digital’le çalışmayı seçti.
‘i-am’ digital, Garanti Bankasının intranetinin bilgi mimarisini ve görsel tasarımını yenilemeye detaylı bir araştırma süreciyle başladı. Şu anda intraneti kullanan birçok birim ve şube çalışanıyla katılımcı tasarım çalıştayları, derinlemesine görüşmeler ve çevresel gözlem çalışmaları gibi kullanıcı odaklı tasarım araştırmaları yapılıyor. ‘i-am’ digital, bu araştırmaların bulgularını kullanarak Garanti Bankası ve çalışanları için fark yaratan ve kurum içi birliktelik duygusunu güçlendiren yeni fonksiyonlar, aranılan bilginin daha kolay ulaşıldığı bir bilgi mimarisi ve kullanım hazzı yaratan görsel ve etkileşimli dile sahip bir ağ yaratmayı
amaçlıyor. İstanbul ofisinin kurulması sonrasında, sayısal kanallarda da fark yaratan deneyimler tasarlamak üzere geçen sene yola çıkan ‘i-am’ digital, işlem tabanlı web-siteleri, yazılım arayüzleri, mobil ve self-servis uygulamalar üzerine çalışıyor.
‘i-am’ digital’in portfolyosunda Garanti Bankası, İş Bankası, Garanti Emeklilik gibi kullanıcı deneyimine önem veren birçok şirket için yapılmış projeler bulunuyor. Bu projelerin bir kısmı dış müşterileri,
bir kısmı da iç müşterileri,
yani şirket çalışanlarını
hedef alıyor. Garanti
Bankası için yapılmış projeler arasında çalışanları hedefleyen birçok arayüz bulunmakta. Satış personelinin çalışma performanslarının
değerlendirilip yönetildiği
Pusula yazılımı, insan
kaynakları süreçlerinin yürütüldüğü Garanti İnsan Kaynakları yazılımı ve farklı birimler için gerçekleştirilmiş e-Bülten bunlardan bazıları.

Kullanıcı dostu etkileşimli tasarım için araştırma şart
Türkiye’de gitgide daha sık konuşulan bir kavram olan kullanıcı deneyimi, sayısal bir ekran kullanımı sırasında oluşan kullanıcı algıları, düşünceleri ve hislerini belirleyip, tasarımı bunlara dayandırmak olarak özetlenebilir. ‘i-am’ digital’e göre, bu algı ve hisler temelde iki farklı tasarım sürecinin sonucu: Bilgi mimarisi ve görsel-etkileşimli tasarım. Bilgi mimarisinin kurulması arayüzde verilen içerik ve fonksiyonların belirlenmesiyle başlıyor. İçerik ve fonksiyonların, kullanıcı ihtiyaçlarına birebir uyumu başarılı bir kullanıcı deneyiminin temelini oluşturuyor. Dolayısıyla, ‘i-am’ digital projelerinde kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemek üzere tasarlanmış kalitatif araştırmalar yapıyor ve içerik kararlarını da bu araştırmaların sonuçlarına dayandırıyor. Sonraki adımda içeriğin sayfalara ne şekilde bölüneceği ve hangi sayfadan nerelere ulaşılacağı gibi sorular yanıtlanıyor.
Bu süreçte kullanıcı deneyimi literatüründen birçok araştırma ve tasarım metodu kullanılıyor. Mesela menü gruplamasını kullanıcıların aradıklarını kolayca bulabilecekleri bir şekilde yapmak için kullanılan ‘kart sıralama’ bu metotlardan bir tanesi.
Ortaya çıkan tasarım önerileri kullanım kolaylığı açısından tasarım süreci boyunca yapılan kullanıcı testleriyle şekilleniyor. Etkin bir bilgi mimarisi kurulduktan sonra, sıra her bir sayfanın düzeninin, görsel ve etkileşimli elemanların tasarlanmasına geliyor.
ETİKETLER : Sayı:851

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics